Av. K. Yeliz KİRLİBAL
Av. K. Yeliz KİRLİBAL
Yazarın Makaleleri
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Öncelikle belirtmek isterim ki, bu konu başlığında hukuki bilgilendirmede bulunmamın tek nedeni, anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin boşanmaya ilişkin mutabık kaldıkları hususları tekrardan gözden geçirerek boşanma sürecini avukat...
İŞ DAVALARINDA MAAŞ ALACAĞI
4857 sayılı İş Kanununda "maaş" kavramı yer almaz, bunun yerine "ücret" kelimesi kullanılır. İş Kanununa göre ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve  para ile ödenen...
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Eşlerin Birbirlerine Destekliği
Türk Borçlar Kanunu'nun 53/3'üncü maddeleri uyarınca ölüm hâlinde ölenin yardımlarından/desteğinden faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı tazminat olarak sorumlusundan talep edebileceklerdir(1). Ölenin desteğinden...
MİRAS KALAN TAŞINMAZIN TAPUDA İNTİKALİ
Bir kişi öldüğünde mirası geride kalan mirasçılara kendiliğinden geçer. İstisnalar saklı kalmak kaydıyla; mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki...
VELAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI
Reşit olmayan çocuklar üzerindeki velayet hakkı ana ve babaya aittir. Türk Medeni Kanunu'nun 339. ve devamı maddeleri Velayetin Kapsamı düzenlenmiştir. Bu maddeler gereği ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitim ve konusunda çocuğun menfaatini...
COVİD 19 PANDEMİSİNİN ADLİ KONTROL KARARLARINA ETKİSİ
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid 19 isimli virüsün tüm dünyada ve ülkemizde yarattığı salgın sebebiyle ülke olarak olağanüstü dönemler yaşamaktayız. Ülkemizde corona virüs...
1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ'NİN TÜRKİYE UYGULAMASI AÇISINDAN ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA
Türkiye, "uluslararası alanda kaçırılan ya da alıkonulan çocuğun üstün menfaatinin korunması amacıyla çocuğun mutad meskenine iadesini amaçlayan" 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine İlişkin Lahey Sözleşmesi'...
ÇAĞDAŞ CEZA HUKUKUNDA "DELİLDEN SANIĞA GİTME" İLKESİ
Modern ceza adalet sisteminin temelini oluşturan " Delilden Sanığa Gitme" ilkesi ceza yargılamasında delil elde etmenin önemini vurgulamaktadır. Bu ilke gereği, soruşturmacının delillerden yola çıkarak sanığa ulaşması gerekmektedir. Ceza...