Bu makalede Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu bağlamında Tekerrürün ne olduğu, hangi durumlarda Tekerrür hükümlerinin uygulanacağını ve Tekerrürün sonucu olarak mükerrirlere özgü infaz rejimini açıklayacağız.

TEKERRÜR NEDİR ?

Tekerrür, Türk Ceza Kanunu madde 58 ‘de düzenlenmiştir. TCK madde 58’e göre önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

TEKERRÜR HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR ?

Türk Ceza Kanunu madde 58 hükmü gereği Tekerrür hükümlerinin uygulanması için hükmün kesinleşmesi yeterli olup ayrıca infaz edilmiş olması gerekmez. Birinci suç kesinleşmiş fakat infaz edilmemişse, ikinci suç ne zaman işlenirse işlensin tekerrür hükümleri uygulanır.

Eğer birinci suç kesinleşmiş ve infaz edilmiş ise burada süre açısından ikili bir ayrıma gitmek gerekir ki bu ayrımın temel sebebi ikinci suçtan verilen hapis cezasının süresidir.

TCK madde 58-2 gereği;

5 yıldan fazla hapis cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infazından itibaren 5 yıl,

5 yıl veya az süreli hapis cezasına veya adli para cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısı ile uygulanmaz.

Ayrıca tekerrür hükümleri TCK 6/1.h maddesinde açıklanan itiyadi suçlular ve TCK 6/1.j maddesinde açıklanan suçu meslek edinen kişiler için de uygulanacaktır.

Sıkça sorulan sorulardan biri de HAGB(Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararlarının tekerrüre esas alınıp alınmayacağıdır. Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılması kararları tekerrüre esas alınmaz ayrıca 18 yaş öncesinde işlenen suçlar ve genel affa uğramış suçlar tekerrüre esas alınmaz.

MÜKERRİR KAVRAMI VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN SONUÇLARI:

Suçta tekerrür durumunda işlenen ikinci suçtan dolayı hükümlü hakkında mükerirrlere özgü infaz rejimi uygulanır.

Belirtmek gerekir ki, kasıtlı suçlar ile kasıtlı suçlar; taksirli suçlar ile taksirli suçlar kendi aralarında tekerrüre esas alınır. Suçların aynı olması gerekmemekle birlikte işlenen suçların manevi unsurunun aynı olması gerekmektedir. Mükerrirlere özgü infaz rejimi İnfaz Kanununda düzenlenmiştir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi uygulanan hükümlü İnfaz Kanunu Madde 108 gereği;

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,

Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,

Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuziki yılının,

Süreli hapis cezasının üçte ikisinin infaz kurumunda çektirilmesi halinde koşullu salıvermeden yararlanabilir. Ancak koşullu salıverme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverme oranı uygulanır.”

HANGİ DURUMLARDA İKİNCİ KEZ MÜKERRİR OLUNUR?

Uygulamada sıkça sorulan sorulardan biri de ikinci kez mükerririn hangi durumlarda olunduğudur. Birinci tekerrürün uygulandığı mahkumiyet kararı kesinleştikten sonra tekerrür süresi içerisinde yeni bir suç işlenmesi durumunda ikinci kez mükerrirlik söz konusu olacaktır.

İkinci kez mükerrir olunması durumunda bu husus gerekçeli kararda belirtilecek, hükümlü koşullu salıvermeden yararlanamayacak fakat denetimli serbestlikten yararlanacaktır.

Örnek vermek gerekirse;

TCK madde 148/1 gereği yağma suçundan 6 yıl hapis cezası alan hükümlü ;

Mükerrir olmaması durumunda koşullu salıverilme süresi düştüğünde kalan infaz süresi 3 yıl olacak ve cezası 1 yıldan fazla olduğu için 2 yıl hapis cezasını infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten faydalanacaktır.

Birinci kez mükerrir olması durumunda koşullu salıverilme süresi düştüğünde kalan infaz süresi 4 yıl olacak ve cezası 1 yıldan fazla olduğu için 3 yıl hapis cezasını infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten faydalanacaktır.

İkinci kez mükerrir olması durumunda ise hükümlü koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamayacak ve cezanın tamamı kapalı infaz kurumunda infaz edilecektir. Denetimli serbestlikten ise şartların oluşması durumunda faydalanacaktır.