Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin Beşinci Bölümü Levhadan silinme başlığını taşımakta ve bu bölüm içindeki 27. maddesi ise Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmeyi düzenlemektedir. Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar, Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarınca meslekten çıkarma cezası verilmiş olanlar ve Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler Baro yönetim kurulu tarafından bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir. İlgilisi bu kararlara karşı Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı şekilde itiraz edebilir. Adları baro levhasından silinenlerin kimlikleri ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilir. Bu durum Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmi Gazete'de yayımlanır ve ayrıca yargı organları ile adli teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.
 
TBB bu yönetmeliğin 27. Maddesinin bu kısmında değişiklik yaparak adli teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere valiliklere bildirmek yerine  “İlgilinin sicil durumu, Baro Başkanlığınca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP)  işlenir.” Şeklinde bir düzenleme yapmıştır. Bu durumun Meslek etiği ile bir ilgisi elbette olamaz. Kesinleşmiş bir levhadan çıkarma kararının UYAP’a işlenmesi  Levhadan çıkarma kararı verilen avukatların görev almalarını önleyen bir işlev görür. 
 
Bu nedenle bazı internet sitelerinde sanki bütün disiplin cezalarının da Uyap’a işleneceği yolundaki haberlere bakarak yeterli inceleme yapmadan  yaptığım açıklamayı düzeltiyorum. Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin Beşinci Bölümü Levhadan silinme başlığını taşımakta ve bu bölüm içindeki 27. maddesi ise Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmeyi düzenlemektedir. Bu nedenle Levhadan Silinme kararlarının Uyap'a işlenmesinde meslek etiği açısından bir sakınca bulunmamaktadır. 

Av. Celal ÜLGEN

(Bu köşe yazısı, sayın Av. Celal Ülgen tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)