2020 yılında Ücret geliri  elde edenler için  yıllık gelir vergisi  beyannamesi  verilmesi konusu elde edilen ücretin brüt tutarına göre ve birden çok işverenden ücret geliri elde edilip edilmediğine göre değişiklik arz etmektedir. Yapılan düzenlemeler sonucunda eski mevzuatta tamamı stopaj suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilen ücretlerin tutarı ne kadar olursa olsun beyan dışında bırakılırken yapılan yeni düzenleme ile GVK md. 103 maddede yer verilen tarifenin 4.gelir diliminde yer alan tutarın 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşması durumunda beyanname verme mecburiyeti söz konusudur.

Öte yandan, eski uygulamalarda birden çok işverenden ücret geliri  elde edilmesi halinde; yalnızca birden sonraki işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı ile beyan  limiti  mukayese edilirken 7194 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler neticesinde; birinci  işverenden elde edilen ücretlerde dahil edilmek üzere, tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin toplamının GVK 103.maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde bulunan  tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) geçmesi durumunda tüm işverenlerden  alınan ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesinin mart ayı içerisinde verilmesi  zorunludur.

Diğer taraftan, bütün işverenlerden elde edilen ücret gelirlerinin tamamı (toplamı) GVK 103.maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000TL) geçmese dahi hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103.maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde de tüm işverenlerden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilecektir. Konuyu bir örnekle ortaya koymak istersek;

Örnek 1:

2020 yılında bay (A)’nın almış  olduğu ücret gelirleri aşağıda olduğu  gibidir:

1.işverenden alınan ücret gelirleri: 750.000 TL

2.işverenden alınan ücret gelirleri: 400.000 TL

Sonuç: Bay (A) birinci işverenden 750.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Öte yandan aynı kişinin ikinci işverenden 400.000 TL ücret geliri söz konusudur. Tek işverenden elde edilen gelir 600.000 TL üzerinde olduğu için beyanname verilecektir. Ve bütün gelir unsurları bu  beyannameye dahil edilecektir. 

Bay (B)

1.işverenden 570.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Başkaca gelir unsuru yoktur. 

Çözüm: Bay (B)’nin ücret gelirleri tek işverenden elde etmiştir. Bu tutar ise beyan sınırı olan 600.000 TL’nin altındadır. Bu durumda 2020 yılında tek işverenden ve tek gelir unsuru olan 570.000 TL’de 600.000 TL’lik beyan sınırının altındadır. Mart 2021 ayında ücret gelirleri için Bay (B) beyanname vermeyecektir. 

Bay (C)’nin 2020 yılında elde ettiği ücret gelirleri aşağıda olduğu gibidir:

1.işverenden 510.000 TL ücret geliri mevcuttur.

2.işverenden 38.000 TL ücret geliri mevcuttur.

3.işverenden 10.000 TL ücret geliri mevcuttur. 

Sonuç: Bay (C)’nin 1.işveren hariç elde ettiği gelirler 49.000 TL altında kaldığı için Bay (C) beyanname vermeyecektir.

Bay (D)’nin 2020 yılında elde etmiş olduğu ücret  gelirleri aşağıda olduğu  gibidir:

1.işverenden alınan ücret 250.000 TL

2.işverenden alınan ücret 38.000 TL

3.işverenden  alınan  ücret 20.000 TL

Sonuç: 1.işveren hariç elde edilen gelirler 49.000 TL’lik limiti geçiyor. Bu durumda, 1.işveren hariç elde edilen gelirler beyan edilecektir. Beyan edilecek ücret toplamı: 58.000 TL’dir.

Bay (E)’nin 2020 yılında  elde etmiş olduğu ücret gelirleri aşağıda olduğu gibidir:

1.işverenden 585.000 TL

2.işverenden 43.000 TL

3.işverenden 15.000 TL

Sonuç: Bay (E)’nin 2020 yılında elde etmiş olduğu ücret gelirleri tümü 600.000 TL üzerindedir. Beyan sınırı aşılmıştır. Tüm ücretler beyan edilecektir.

Sonuç

Ücretler için önerimiz 2020 yılında öncelikle kaç işverenden ücret geliri elde ettiği ile ilgili her işverenden ayrı ayrı ücret bordrosu alarak durumunu GVK’nın ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi zorunludur. Beyannameler mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. 31 Marttan sonra beyanname verilmesi de ancak pişmanlık usullerine göre (VUK md.371) verilmesi olasıdır. Ücretlerin TC Kimlik numaralarına interaktif vergi dairesi üzerinden  gelir idaresine ücret gelirlerini vermeleri mümkündür. Bunun yanı sıra ücretler 3568 sayılı yasaya göre unvan almış mali müşavirler yardımıyla da elektronik ortamda beyannamelerini ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesine beyan edebilirler. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler gelir idaresi başkanlığı internet sitesinde yer alan beyanname düzenleme rehberinden faydalanabilirler.