banner628

Bilindiği gibi  7194 sayılı dijital hizmet  vergisi ile bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır.  Söz konusu  7194 sayılı yasa  7.12.2019 gün ve 30971 sayılı  RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun yolundan  cayma müessesesi 213 sayılı VUK’na ilave edilmiştir. Yürürlük tarihi 1.1.2020’dir. söz konusu hüküm  aşağıda olduğu gibidir:

“Kanun  yolundan  vazgeçme:

Madde 379 – (6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince bu Kanuna göre kurulan vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihten itibaren mülgadır.) (Yeniden Düzenleme:5/12/2019-7194/27 md.) Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç); 1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i, 2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i, mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder. Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır. Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez. Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir. Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Kanun yolundan  vazgeçme halinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1.    Mükellef tarafından  vergi mahkemesinde açılan  davanın  mükellef  lehine sonuçlanması halinde mükellef  eğer kanun  yolundan vazgeçmek isterse kazandığı  davada kaldırılan vergi tutarının  %60’ını ödemesi  halinde, tasdik  edilerek  mükellef  aleyhine sonuçlanan vergi ve yine kaybedilen  vergi ziyaı  cezasının  %75’ini ödemek durumundadır.  Böyle bir durumda olan mükellef  bağlı olduğu  vergi dairesine dilekçe verip, istinaftan veya kanun yolundan  vazgeçtiğini   açıkça bildirmesi  zorunludur.

2.    Yine  mükellef tarafından  bağlı olduğu  vergi aslı  dava konusu  yapılmayan veya hileli  vergi suçu  kaynaklı VUK 359 md yazılı  fiillere iştirak  sebebiyle kesilen  VZC ve ÖUCZ’nin kaldırılan  yani  iptal  edilen tutarının  %25’i ve mükellefin varsa bu  dosya kapsamında aleyhine sonuçlanan  yani  tasdik  edilen kısmını  %75’ini kanun yolundan  vazgeçtiğini beyan etmesi  ve bu  kısımları  ödemesi  halinde dosya kapatılacaktır.

3.    Vergi mahkemesince veya bölge idare mahkemesince tasdik edilen vergi tutarlarında (mükellefin açtığı davayı  tümüyle kaybetmesi hali) herhangi  bir indirim söz konusu  değildir.

4.    Kanun yolundan  cayma halinde ihtilaf dosyaları  ödemeye bağlı olarak indirimli bir şekilde dosyalar kapatılmaktadır.  Ayrıca konuyla ilgili  varsa vergi üzerinden  gecikme faizi hesaplanacaktır.  (VUK md.112/3 fıkra c)

5.    Kanun yolundan  cayma halinde tahakkuk  eden  tutarların  ödenme zamanı  ve yapılacak  %20 iskonto nedir?  Kanun yolundan  cayma dilekçesi vergi  dairesine verilecektir. Böylece dilekçe üzerine tahakkuk  eden  indirimli vergiler ve cezalar  1 ay içerisinde ödenir.  Tahakkuk  eden vergi ve/veya vergi cezalarının  %80’nin hesaplanacak  gecikme faizi ile birlikte tahakkuk  tarihinden  itibaren  30 gün içinde ödenmesi gerekir. Böylece bakiye vergi ve ceza tutarından  %20 oranında indirim yapılır. Ancak, tasdik edilerek  tahakkuk  eden vergi,  tutarında (mükellefin davayı kaybetmesi hali) indirim  yapılmaz.

6.    İnsaf ve temyiz yolundan  cayılması  halinde davaya ait kararlarda yer alan yargılama giderleri, avukatlık ücretleri  ve diğer fer’iler mükellef ve idare tarafından  karşılıklı olarak talep edilmez.

Dilekçe örneği:

………… Vergi Dairesi Müdürlüğüne

…..……

………….. hesap noda kayıtlı mükellefinizim.

…… vergi mahkemesinin  ….. esas, …. Karar nolu  tarafıma tebliğ  edilen mahkeme kararının bir üst merciye götürmeden,  istinaf etmeksizin 213 sayılı  VUK md. 379 hükmüne göre 30 gün içinde tahakkuk  eden vergi, cezalar ve gecikme faizlerini ödemeyi  kabul  ediyorum. Böylece kanun yolundan  vazgeçiyorum.

Saygılarımla.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.