Veteriner hekim, hayvanların sağlıklı yaşam ve bakım uygulamalarını yapan uzmandır. Hayvanlarımızın bizler gibi sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli kontrol ve işlemlerin yapılması oldukça önemlidir. Bu hususta başvurulacak tek adres veteriner hekim muayenehanesi veya veteriner kliniği olmaktadır. Veteriner hekime getirilen evcil hayvanların kontrolleri, tedavileri ve aşıları belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Nitekim veteriner tarafından yapılan her bir işlem için de ayrı ayrı fiyatlar alınmaktadır. Bu bağlamda veteriner fiyatları her yıl Veteriner Hekimler Odası tarafından belirlenmekte olup, ayrıca veteriner hekim fiyatları bölgelere, illere ve yaşam alanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki son zamanlarda yükselen enflasyon nedeniyle hayvanlarımızın maması, bakımı, aşısı, kısırlaştırması vs. derken hayvan sahibi olmak daha maliyetli olmakla birlikte artık daha da güç olmaktadır. Özellikle hayvanların muayenesi, röntgen çekimi, aşısı ve kısırlaştırılmasına dair veterinerlik klinikleri arasındaki fiyat farkı oldukça dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu durum hayvan dostlarımızın bakım ihtiyaçlarının giderilmesinde mağduriyetlere neden olmaktadır. Öyle ki yüksek tedavi ücretleri karşısında insanlar hayvan sahiplenmekte dahi kararsız kalmaktadır. Öte yandan insanlar, tedavi ücretlerinin gün geçtikçe yükselmesi nedeniyle aldıkları evcil hayvanları sokağa terk etmek zorunda kalmaktadır. Sokağa terk edilen evcil hayvanların sayısındaki artışta mama fiyatları kadar veteriner masrafları da önemli bir etken olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki hayvan dostlarımızın sağlık durumu ve düzenli veteriner hekimi kontrolü oldukça önem taşımaktadır. Zira önerilen aşıların düzenli aralıklarla yaptırılması hem hayvan dostlarımız hem de insanlar için hafife alınmaması gereken bir konudur. Nitekim bazı hastalıklara karşı önlem alınmadığı takdirde bu hastalıkların ölüme sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle bu tür hastalıkların tedavisi hayvan dostlarımız için önemlidir. Zira yapılan operasyonlar ile dostlarımız en ölümcül durumların eşiğinden kurtarılabilmektedir. Nitekim bu gibi durumlara sadece veteriner hekim tarafından müdahale edilmesi gerektiğinden tedavi ücretleri de günümüz şartlarında bir o kadar maliyetli olmaya başlamıştır. Dolayısıyla yükselen bu veteriner maliyetleri karşısında evcil hayvanlarının tedavi ve bakımlarında ekonomik olarak zorlanan bireyler, hayvanlarını artık sokağa terk etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu durum ise hiçbir şekilde çözüm teşkil etmemekle birlikte ne yazık ki onları alışmış oldukları ortamdan uzaklaştırarak ölüme terk etmekten öteye gitmemektedir. Netice itibariyle nasıl ki biz insanlar için sağlığımız ve bakımımız bir o kadar önemliyse hayvan dostlarımızın biz insanoğlu ile aynı durumunda olduğunu unutmadan yetkililer tarafından her tür bakım ve tedavi ücretleri hususunda ekonomik açıdan gerekli önlemler alınmak suretiyle yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Bugün hayvan dostlarımızın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz; dolayısıyla onları sevmeli, korumalı ve onlar için gereken özen ve özveriyi göstermeliyiz. Böylece hayvan dostlarımız mümkün olan en iyi yaşam koşullarında yaşayabilirler.

Zira Mahatma Gandhi’nin söylediği üzere Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlarına davranış biçimlerine göre değerlendirilebilir.”

Av. Begüm Gürel (LLM)&Stj. Av. İpek Mengilli