Bu derste;

- bankacılık hukukunda diğer sınırlama,

- bankaların mal edinimi,

- mevduat,

- mevduat türleri,

- bankacılık işlemlerinde zamanaşımı,

- katılım fonu,

- mevduat ve katılım fonunun sigortalanması,

konuları ele alınmaktadır.

>> Bankacılık Hukuku, Ders-1: Bankacılık Hukukuna Giriş

>> Bankacılık Hukuku, Ders-2: Banka Kuruluş İşlemleri, İlkeler

>> Bankacılık Hukuku, Ders-3: İç Sistemler ve Denetim

>> Bankacılık Hukuku, Ders-4: Kredi, Risk Grubu, Kredi Sınırları ve Karşılıkları