Kripto Para Hukuku 

Stajyer avukat Berkay KARAKAŞ videoda sizler için anlatıyor. 

Kripto Para Nedir ?

Öncelikle en basit tabiri ile, şifreleme bilimine kriptoloji denilmektedir. Kripto para ise,  işlemlerini güvence altına almak amacıyla, kriptografi, yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakit paraya alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış, dijital ortamlara özgü sanal bir unsurdur.  Bir diğer ifadeyle, kripto paralar, ülkelerden bağımsız olarak, doğrudan işlemlere konu olan, blockchain sistemi üzerinde kurulu dijital para ve değişim aracıdır.

Kripto Para Hukuken Para Mıdır?

Kripto paralar, yetkili makamlar tarafından piyasaya sürülmediğinden dolayı, hukuken para niteliği taşımaz. Nitekim, Türk hukuk sisteminde henüz bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte,...

Kripto Para Elektronik Para Mıdır?

Bir paranın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş kişilerce, ihraç ediliyor olması gerekir. Kripto para bu unsuru taşımadığından, elektronik para değildir.

Kripto Para Sözleşmelere Konu Edilebilir Mi?

Ülkemizde sözleşme serbestisi geçerli olduğundan, kripto para, pek tabii, sözleşmelere konu edilebilir. Ancak bu durumun istisnası olarak, iş sözleşmelerinde, işçilerin ücretlerinin para cinsinden ödenmesi gerektiğinden, kripto paranın da hukuken para olarak kabul edilmemesi nedeni ile, kripto para ile işçi ücretlerinin ödenemeyeceğini ifade edebiliriz.

Kripto Para İcra Takibine Konu Edilebilir Mi?

Kişinin sahip olduğu kripto para miktarı, icra dairesince kesin olarak bilinemeyeceğinden, yasal olarak icra takibi yapılabilmesi mümkün değildir. A....borçlunun kripto parasını uhdesinde tutan ilgili kripto para borsalarına, İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesine dayanılarak haciz ihbarnameleri gönderilmektedir.

Uygulamada Kripto Paranın Haczi...

Bir parantez açıp, şuna da değinmekte fayda görüyoruz...., bugünkü şartlarda çok zor olduğunu belirtebiliriz.

Kripto Paralar Miras Bırakılabilir Mi?

Miras hukukunda, maddi olarak değer teşkil eden, para ile ölçülebilen değerler, mirasa dahildir ve mirasçılara intikal eder. Kripto paralar da bir değere sahip olduğundan, miras olarak bırakılabilir ve hatta miras sözleşmelerine de konu edilebilir. Ancak bu hususta da belirtmek gerekir ki, kişinin, kripto paraya ilişkin cüzdan/şifre bilgilerini, miras sözleşmesinin karşı tarafına, ifa zamanında iletmiş olması gerekir.