Özet 
İnternet sitesi, elektronik ticaret sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya, elektronik posta, ticari elektronik iletiler, tabela, televizyon gibi pek çok mecrada indirimli satış reklamları ile karşılaşmaktayız. Ancak karşılaştığımız indirimli satış reklamlarının pek çoğu hukuka uygun bir şekilde düzenlenmemektedir. Kaldı ki Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu kapsamında her 10 tüketiciden 7’si indirimli satış reklamlarında yer alan ifadelerin yanıltıcı nitelikte olduğunu düşündüğü verisi de bulunmaktadır. Bu kapsamda Reklam Kurulu, 344 sayılı bültenin ana gündemini indirimli satış reklamları olarak belirlemektedir. Söz konusu kararlarda indirimli satış reklamlarının düzenleniş şekli, kampanyanın başlangıç-bitiş tarihlerine yer verilmemesi, stokların belirtilmemesi, indirim miktarının hangi fiyat üzerinden belirleneceği gibi hususlar detaylıca ele alınmaktadır. İlgili kararlardan en geniş kapsamlı değerlendirmeye sahip olanını sizler için ele almaya çalıştık. İyi seyirler. 
Karar Erişim: 
https://ticaret.gov.tr/data/5d1c9edd1...
Karar 
Dosya No: 2024/2779 
Şikayet Edilen: ... Konfeksiyon Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Şikayet Edilen Reklam: https://www....com.tr adresli internet sitesinde gerçekleştirilen indirimli satış reklamları Reklam 
Mecra: İnternet
Yayın/Erişim Tarihi: 19.02.2024 Yayınlandığı 
Tespitler: İnceleme konusu reklamda, "Sezon Sonu Fırsatları %70'e Varan İndirim" ifadesine yer verildiği, indirimli kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile ürünlere ilişkin stok bilgilerine ve ürünlerin tümünün indirim öncesi fiyatlarına yer verilmediği tespit edilmiştir.
Aykırılık Tespiti: 
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-ç, 9/1, 9/5, 14/1, 14/2, 14/3 ve 32/1’iinci maddeleri, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi
Yaptırım: 550.059 TL (Beşyüzellibinellidokuz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları

>> Reklam Kurulu Kararları Işığında Reklam Hukuku-1

>> Reklam Kurulu Kararları -2: İnternette takipçi sayıları ve sıralamada öne geçme

>> Reklam Kurulu Kararları-3: ''İstediğin zaman iptal et.'' abonelik iptal hakkı