Son günlerde basın yayın organlarında yer alan üç haber hakkında, hiçbir yorum yapmaksızın, yasal durumu aktarmak istiyoruz.

KONU-1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; tarikat, cemaat ve temel eğitim ile ilgili olarak Meclis kürsüsünden şunları söyledi:

O sizin yaşadığınız eski Türkiye bitti. Vedalaşın, uyanın, uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke. Sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim Sivil toplum örgütü dediğimiz yapılarla toplam on tane protokolümüz var. Onlarla protokol yapmağa devam edeceğiz. O sizin yaşadığınız eski Türkiye bitti. Vedalaşın, uyanın, uyanın.” dedi

Anayasa Madde 78.-“Siyasi partiler din, mezhep, tarikat esaslarına dayanamaz ve adlarını kullanamazlar.”

Anayasa Madde 174.- “Bazı kisveler giyilemez.  Tekke ve zaviyeler, tarikatlar kaldırılmıştır, bunlara ilişkin unvanlar kullanılamaz.”

hükümlerini taşımaktadır.

KONU-2
HÜDA PAR açılımı “Hür Dava Partisi” ama kısaltılmış isminde yer alan  “Hüda=Allah-Tanrı” anlamına geliyor. Bu ismin ve kısaltılmış yazılımının yasalara uygun olup olmadığı tartışılabilir veya ilk iki hece arasında bir çizgi olmalıdır.

HÜDA PAR Genel Başkanı “Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir” diyor.

Parti Tüzüğünde yer alan maddeler arasında :

- “Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilmelidir,

- Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmelidir,

- İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan ‘Andımız’ ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ gibi yazılar silinmeli, "Bir Türk dünyaya bedeldir." şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir.” şeklinde ibareler var.

Anayasamızda ve Siyasi Partiler Kanunlarında bu konulara ilişkin çeşitli ve değiştirilemez nitelikte maddeler vardır. Bunların biri Anayasa’nın 3 maddesinde:

Anayasa Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.” Şeklinde yer almaktadır.

KONU-3

Gazete haberlerinde yer aldığı üzere Saray’ın günlük harcaması, harcama ve fiyatlardaki artış bir yana günlük 33.600.000 TL. (33 milyon 600 bin lira) olacakmış. Koruma hizmetleri için de günlük 10.000.000 TL (10 milyon lira) harcanacakmış. Yani toplam günlük harcama 43.600.000 TL. (43 milyon 600 bin lira) olacakmış. Asgari ücretin 7.500 TL olduğu günümüzde, Sarayın -personel aylıkları ve diğer harcamaları hariç- bir günlük harcaması 5.813 kişinin aylık gelirine eşit oluyor.

Hiçbir yorum yapmadan günlük haberleri nakletmek istedik. Saygılarımızla.

Av.Erdem Akyüz