MÜNHAL NOTERLİKLER
MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 AKINCILAR NOTERLİĞİ SİVAS 42.423,97.-TL.
2 AKSEKİ NOTERLİĞİ ANTALYA 59.392,22.-TL.
3 AZDAVAY NOTERLİĞİ KASTAMONU 43.366,97.-TL.
4 BAŞKALE NOTERLİĞİ VAN 66.212,36.-TL.
5 BEŞİRİ NOTERLİĞİ BATMAN 42.131,51.-TL.
6 ÇINARCIK NOTERLİĞİ YALOVA 208.526,77.-TL.
7 DEMİRCİ NOTERLİĞİ MANİSA 182.493,66.-TL.
8 ELEŞKİRT NOTERLİĞİ AĞRI 63.451.28.-TL.
9 ERMENEK NOTERLİĞİ KARAMAN 195.456,11.-TL.
10 GÖYNÜCEK NOTERLİĞİ AMASYA 39.231,80.-TL.
11 HANAK NOTERLİĞİ ARDAHAN 45.241,95.-TL.
12 HOZAT NOTERLİĞİ TUNCELİ 22.539,14.-TL.
13 KARACASU NOTERLİĞİ AYDIN 91.874,67.-TL.
14 KEMAH NOTERLİĞİ ERZİNCAN 26.871,17.-TL.
15 KEŞAP NOTERLİĞİ GİRESUN 87.835,37.-TL.
16 KIBRISÇIK NOTERLİĞİ BOLU 14.322,08.-TL.
17 KÖSE NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 36.169,97.-TL.
18 SİNANPAŞA NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 96.467.99.-TL.
19 TAŞKÖPRÜ NOTERLİĞİ KASTAMONU 220.126.40.-TL.
20 TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ AĞRI 39.356.56.-TL.
21 VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 271.018,04.-TL.
22 YENİPAZAR NOTERLİĞİ AYDIN 83.119,82,-TL


MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 299.333,63,-TL.
2 BEYPAZARI NOTERLİĞİ 354.481,84,-TL.
3 BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ 495.708,38,-TL.
4 BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 260.461,90,-TL.
5 BOZÜYÜK NOTERLİĞİ 414.135,29,-TL.
6 DÜZCE ALTINCI NOTERLİĞİ 328.776,19,-TL.
7 EDİRNE ALTINCI NOTERLİĞİ 300.069,58,-TL.
8 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 246.010,35,-TL.
9 ERZİNCAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 410.238,50,-TL.
10 FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 500.542,41,-TL.
11 GAZİPAŞA NOTERLİĞİ 376.555,26,-TL.
12 GÖLCÜK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 279.059,16,-TL.
13 ILGIN NOTERLİĞİ 343.989,02,-TL.
14 KARAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 463.933,27,-TL.
15 KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 263.023,18,-TL.
16 KÖRFEZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 343.457,62,-TL.
17 LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 395.901,18.-TL.
18 NİĞDE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 408.369,64.-TL.
19 POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 329.198,22.-TL.
20 TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ 438.545,51 .-TL.
21 TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 345.256,47.-TL.
22 UŞAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 300.905,63.-TL.MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 ADANA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.123.749,56.-TL.
2 ANKARA OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.285.110,54.-TL.
3 ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 971.647,89.-TL.
4 ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ 765.264,03.-TL.
5 BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 548.932,38.-TL.
6 ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 567.524,11.-TL.
7 HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 660.638,05.-TL.
8 KADIKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.137.546,79-TL.
9 ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 685.408,50.-TL.


İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/1003 Esas sayılı dosyasının içinde bulunması gereken evraktan, tutanakta belirtilen 31 adet duruşma zaptının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.


Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1965/337 Esas, 1978/292 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.


Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/60 Esas, 1981/140 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu Otuzdördüncü Noterliği 17.01.2014, Gebze Üçüncü Noterliği 21.01.2014, Kartal İkinci Noterliği 23.01.2014 ve Üsküdar Sekizinci Noterliği 25.01.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1 - BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.764.992,01.-TL.
2 - GEBZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.959.047,78.-TL.
3 - KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.738.769,36.-TL.
4 - ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 824.539,50.-TL.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.