MÜNHAL NOTERLİKLER
 Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi nazara alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

1 - Bingöl Altıncı Noterliğinin; Bingöl ili Şehit Gündoğdu Mahallesi içindeki; Elazığ - Muş ana yolunun Çayboyu Köyü kavşağından başlayıp, yolun sonunun çıkmaz sokak niteliğinde olması nedeni ile Çayboyu Köyü yolunun sonuna, burada yol bittiği için Başak - Tunus Sokak kavşağından Başak Sokağın Cesur Sokak ile birleştiği noktadan Cesur Sokak boyunca devamla bu Sokağın Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesiyle birleştiği noktaya, buradan Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesinin karşısına geçilerek Sancak Sokağının Akdağ Caddesi Kavşağına kadar olan bölümüne, Sancak Sokağın Akdağ Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Akdağ Caddesinden devamla bu Caddenin Nur Sokağıyla kesiştiği yere kadar, buradan Nur Sokaktan devamla bu Sokağın Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesiyle kesiştiği noktadan, Tepebaşı Caddesinin Oto Galericiler Sitesinin yolu kavşağına kadar yol olmadığı için sanal bir doğru çizerek ulaşılan noktadan ise, Elazığ - Muş yolu (Zeki Ergezen Bulvarı) kavşağına buradan ise Elazığ Yönüne gidilerek Çayboyu Kavşağına kadar ki hattın içinde kalan alanda ve çerçeve sokak ve caddelerin üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Elmadağ İkinci Noterliğinin; Hasanoğlan Mahallesinde, Hasanoğlan eski belde merkezini Ankara-Samsun Devlet Karayoluna bağlayan Menderes Bulvarı üzerinde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Erciş Dördüncü Noterliğinin; Van Yolu Bulvarının (Van Yolu Caddesinin)240. Sokakla kesiştiği yerden (Erciş Devlet Hastanesinden) başlayarak , bu Bulvarın 214. Sokakla kesiştiği yere (Karaaslan Renault Plazaya) kadar olan bölümünde ve bu bölüme sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Havza İkinci Noterliğinin; Kuzeyinde Palandöken Sokağın İnci Sokakla kesiştiği noktadan Şehit J.Kom.Yrb.Mesut Kuru Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Sokağın her iki tarafı, güneyinde Kazım Paşa Caddesinin İnci Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Samsun Çorum Karayoluna kadar Caddenin her iki tarafı, doğusunda Şehit J.Kom.Yrb.Mesut Kuru Caddesinin kuzeyde Palandöken Sokak ile kesiştiği noktadan Kazım Paşa Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar Caddenin her iki tarafı, Batısında İnci SokağınPalandöken Sokakla kesiştiği noktadan Kazım Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar (Ünallar pasaj geçidinden geçecek şekilde) Sokağın her iki tarafı ve bu sınırlar arasında kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - İslahiye İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehitkamil Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Hatay istikametine devamla Karayılan Caddesi ile kesiştiği noktada bitmek üzere, Atatürk Bulvarının her iki tarafında ve bu Bulvarın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - İncirliova İkinci Noterliğinin; Yıldırım Beyazıt Caddesinin Şirinevler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Caddenin doğu tarafında (tek numaralı tarafı) ve caddenin doğu tarafına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, 

Ayrıca Zübeyde Hanım Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, 

Ayrıca Şirinevler Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Caddenin her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, 

Ayrıca Sandıklı Yolu Caddesinin Şirinevler Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, 

Ayrıca Aykut Ozan Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Sandıklı Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, yolun her iki tarafında ve bu kısma açılan sokaklarda,

Ayrıca Lozan Caddesinin Şirinevler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Caddenin her iki tarafında, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7 - Muş Beşinci Noterliğinin; Yeni Hükümet Caddesinin Karni Yolu Sokağıyla kesiştiği yerden başlayarak Muratpaşa Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmı, buradan Muratpaşa Caddesinden devamla bu Caddenin Sırrı Aşar Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 150 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - Muş Altıncı Noterliğinin; Muş-Bitlis Şosesi (Muş-Bitlis Karayolunun) Hürriyet Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Bitlis istikametine doğru devamla, Muş-Bitlis Şosesinin Yeni Cezaevi Caddesi ile kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafı ve bu kısıma açılan cadde ve sokakların 250 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - Osmancık İkinci Noterliğinin; Koyunbaba köprüsünden başlamak üzere batıya doğru Adnan Menderes Caddesinden devamla bu Caddenin Gazi Cemal Erturan Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında Caddenin her iki tarafında ve Koyunbaba köprüsünden başlamak üzere batıya doğru (Çorum Caddesinden) devamla Sebahattin Üremiş Sokakla Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinin kesiştiği yerden Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinden devamla bu Caddenin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yer, Mehmet Akif Ersoy Caddesinden devamla bu Caddenin Adnan Menderes Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - Silopi Beşinci Noterliğinin; Dicle Mahallesi, 1010.Sokak ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak yaklaşık 650 metre batıya doğru, 6.Cadde ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği (Silopi Belediyesi ile Silopi Adliye Binasının bulunduğu yer) yere kadar olan İpekyolu Caddesinin her iki tarafındaki cadde ve sokakları kapsayacak şekilde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Silopi Altıncı Noterliğinin; Silopi İkinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Yeşiltepe Mahallesi 1.Cadde ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak kuzeye yani çarşı merkezine doğru 601. Sokak ve Sanat Sokağı ile 50.Caddenin kesiştiği yerden doğu tarafına doğru yaklaşık 100 metre derinliğine kadar ve 1.Cadde ile İpekyolu Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, İpekyolu Caddesinin kuzey tarafında (doğuya doğru 200 metre kadar) bu Caddenin 49.Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, İpekyolu Caddesinin güney tarafında ise bu Caddenin Ofis Mahallesi 26.Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Suluova İkinci Noterliğinin; Güneyde Amasya - Samsun tren yolundan başlamak üzere Atatürk Bulvarı boyunca kuzeye doğru Bankalar Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar Atatürk Bulvarının her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Viranşehir Beşinci Noterliğinin; Eski Urfa Caddesinin Keko Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Karacadağ Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Karacadağ Caddesinin eski Urfa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak kuzey istikametine doğru 773. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar ki alanda ve bu alanın sağ ve sol bağlantılı cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Yomra İkinci Noterliğinin; Doğuda Şana deresi ile, batıda Trabzon Yomra İl sınırına kadar devam eden ve Yomra İlçesi ile Trabzon il Merkez sınırını oluşturan Zil Deresi arasında, Rize ve Trabzon Devlet Karayolu altında, üstünde kalan Kaşüstü olarak tabir edilen sahadaki cadde ve sokaklarda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11258/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Akçaabat İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarını İnönü Caddesine bağlayan ve Hükümet Konağının yan tarafında bulunan Ufuk Sokak başlangıç alınarak bu sokağı takiben İnönü Caddesi, Ömer Lütfü Özer Sokak, Ömer Lütfü Özer Sokağın Dr. Ayhan Kanoğlu Caddesiyle kesiştiği yerden Dr. Ayhan Kanoğlu Caddesini ve bu Caddeyi batı yönüne takiben İstiklal Caddesi ve kesiştiği Yeni Cami boyunca İlçenin güneyine doğru (dağ tarafı) dikey derinliğin esas alınarak İlçenin batı tarafında bulunan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Amasya Dördüncü Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Beyşehir İkinci Noterliğinin; Köprübaşı Caddesinin, Atatürk Caddesi, Atatürk Caddesinin Lütfullah Sokak, Lütfullah Sokağın Antalya Caddesi, Antalya Caddesinin Orman kavşağındaki Köprübaşı Caddesi ile kesiştiği alanın içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Bilecik İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Bodrum Onuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarının (Bodrum-Turgut Reis yolu) Yahya Çavuş Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Turgut Reis yönünden Bodrum yönüne doğru gidiş istikametinde, Gümbet kavşağı trafik ışıklarına 250 metre kala bitmek üzere, Atatürk Bulvarında ve bu kısma Turgut Reis yönünden Bodrum yönüne doğru sağ taraftan (güney yönünde) açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Çubuk İkinci Noterliğinin; Stad Caddesi ile Sanayi Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Stad Caddesinin her iki yakasında ve Stad Caddesine açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Ereğli (Konya) Dördüncü Noterliğinin; Konya Yolu Adliye Kavşağında Cahı Caddesinin Adana-Konya yoluyla kesiştiği yerden Adana-Konya Yolundan devamla buranın Hacı Mustafa Caddesiyle kesiştiği yer, Hacı Mustafa Caddesinden devamla bu Caddenin Anıt Caddesiyle kesiştiği yer, Anıt Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit Mustafa Akyüz Caddesiyle kesiştiği yer, Şehit Mustafa Akyüz Caddesinden devamla bu Caddenin Cahı Caddesiyle kesiştiği yer, Cahı Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Adana - Konya Yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan Caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Karaman Beşinci Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Caddesinden devamla Atatürk Bulvarı, Atatürk Bulvarının İmaret Caddesiyle kesiştiği yerden İmaret Caddesi ve 152. Sokaktan devamla 152. Sokağın Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yer ve Behçet Kemal Çağlar Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Kilis İkinci Noterliğinin; Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Mevlana Caddesi ve Stadyum sokakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Bulvarların her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Nurdağı İkinci Noterliğinin; Dede Korkut Caddesinin Gaziler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gaziler Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yer, Atatürk Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit J.Uzm. Onb. Eyüp Aksoy Caddesi ile kesiştiği yer, Şehit.J. Uzm. Onb. Eyüp Aksoy Caddesinden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı (D400 Karayolu) ile kesiştiği yer, Alparslan Türkeş Bulvarından (D400 Karayolu) devamla bu Bulvarın Dede Korkut Caddesi ile kesiştiği yer, Dede Korkut Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan Gaziler Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Ortaca İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Sağlık Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Cengiz Topel Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Atatürk Bulvarının Cengiz Topel Caddesi ve İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 170 Sokak ve Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, caddelerin her iki yönünde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 50 metre derinliğindeki bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Osmaniye Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin 8006 Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Mehmet Zahit Kotku ve 8518 Sokaklarla kesiştiği yere kadar olmak üzere Hayat Hastanesi yönünden geliş istikametine göre Atatürk Caddesinin sol tarafına (caddenin güney yönü) ve bu yöne açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerine kadar inilmek suretiyle yine, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin 19524 ve 19527 Sokaklarla kesiştiği yerden başlayarak Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Osmaniye Yedinci Noterliğinin; Devlet Bahçeli Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak adı geçen Bulvarın Dr.Mahmut Kobaner Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde veya bu bulvara açılan cadde ve sokakların 25 metre derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısımında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Prof.Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Silifke Üçüncü Noterliğinin; Saray Mahallesi Ziya Uygur Caddesinin, Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak İnönü Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma sağlı sollu açılan sokakların 75'er metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29 - Yalova Yedinci Noterliğinin; Merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde Mimar Sinan Caddesinin Şehit Osman Altınkuyu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Süvari Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 30 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11259/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan ve aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1       BAŞİSKELE NOTERLİĞİ

2       ERGENE NOTERLİĞİ

3       KAPAKLI NOTERLİĞİ

4       KARTEPE NOTERLİĞİ

5       PAYAS NOTERLİĞİ

6       SEYDİKEMER NOTERLİĞİ

11260/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 734.772,09.-TL. olan ikinci sınıf Silifke Birinci Noterliği  07.02.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

11262/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlân olunur.

1 - Adana Onsekizinci Noterliğinin; Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarının Dr. Sadık Ahmet Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak Türkmenbaşı Bulvarıyla kesiştiği yer, buradan Türkmenbaşı Bulvarından devamla bu Bulvarın TAG Otobanı ile kesiştiği yer, Otobandan (Adana Çevre Yolu) devamla buranın Dr. Sadık Ahmet Bulvarıyla kesiştiği yer, Dr. Sadık Ahmet Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıçtaki Turgut Özal Bulvarıyla kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve doğu, batı ve kuzey yönündeki çerçeve bulvarlara alanın dışına doğru açılan cadde ve sokakların 300 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Antalya Yirminci Noterliğinin; Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde Doğuda Boğaçay'ın Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden (Boğaçay 2 Köprüsünden) başlamak üzere batıya doğru, Atatürk Bulvarının Akdeniz Bulvarı ile kesiştiği kavşağa kadar Atatürk Bulvarının her iki cephesinde, diğer taraftan Atatürk Bulvarının Boğaçay Caddesi ile kesiştiği kavşaktan kuzey yönünde, Boğaçay Caddesinin Bileydiler Caddesi ve 200. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında, Caddenin her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir yerde,

3 - Antalya Yirmibirinci Noterliğinin; Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarının Fener Caddesi ile kesiştiği kavşaktan itibaren batı yönünde, Barınaklar Bulvarının 2037. Sokak ile kesiştiği yere, buradan kuzey yönünde 2037. Sokağın Bülent Ecevit Bulvarıyla kesiştiği yere ve Bülent Ecevit Bulvarı boyunca batı yönünde bu Bulvarın Fener Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar, bu kavşaktan güney yönünde Fener Caddesinin Barınaklar Bulvarı ile kesiştiği alan sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, Fener Caddesinin doğu yönü Antalya 13. Noterliğinin ihdas alanından çıkarılarak, Fener Caddesinde doğu yönünde tek cepheli, 2037. Sokakta batı yönünde tek cepheli, Barınaklar Bulvarı ile Bülent Ecevit Bulvarında ise cadde üzerinde çift cepheli, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir yerde,

4 - Bakırköy Elliikinci Noterliğinin: Atatürk Caddesinin Nigar Sokak ile kesiştiği yerden Barbaros 1 Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Bakırköy 33. Noterliğinin ihdas alanı dışına çıkartılarak, Atatürk Caddesinin Nigar Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros 1 Sokak ile kesiştiği yere, Barbaros 1 Sokaktan devamla bu Sokağın Neval Sokak ile kesiştiği yere, Neval Sokaktan devamla bu Sokağın Nigar Sokak ile kesiştiği yere, Nigar Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Atatürk Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Bakırköy Elliüçüncü Noterliğinin; Avcılar Edirne istikameti E-5 Yanyolun Savaş Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Manolya Sokak ile kesiştiği yer, Manolya Sokaktan devamla bu Sokağın Mesut Sokak ile kesiştiği yer, Mesut Sokaktan devamla bu Sokağın Kuruçeşme Caddesi ile kesiştiği yer, Kuruçeşme Caddesi ve devamında Gümüşpala Caddesinden devamla Gümüşpala Caddesinin Savaş Sokak ile kesiştiği yer, Savaş Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtakiE-5 Yan yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Bakırköy Ellidördüncü Noterliğinin; Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarının Bedrettin Dalan Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bedrettin Dalan Bulvarı ve devamında Hürriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın 18. Cadde ile kesiştiği yere, buradan 18. Caddeden devamla bu Caddenin Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği yere, Süleyman Demirel Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıçtaki Bedrettin Dalan Bulvarı ile kesiştiği, Atatürk Oto Sanayi Sitesinin bulunduğu alan içeresinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Bakırköy Ellibeşinci Noterliğinin; İstanbul İli Bağcılar İlçesi İnönü Caddesinin Sinan Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Sinan Sokaktan devamla Şanlı Sokak ve bu Sokağın hizasından Zambak Sokak, Kanuni Sokak ve devamında Lalezar Sokağın Medipol Mega Üniversite Hastanesi ile kesiştiği yere, buradan O3 Güney Yan yolundan devamla O3 Güney Yan yolunun İnönü Caddesi ile kesiştiği yere, İnönü Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Sinan Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Büyükçekmece Onüçüncü Noterliğinin; İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Edirne İstikameti E-5 Yan yolun Fatih Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Fatih Caddesinden devamla bu Caddenin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği yer, Yıldırım Beyazıt Caddesinden devamla bu Caddenin 7.Cadde ile kesiştiği yer, 7.Caddeden devamla bu Caddenin E-5 Yan yolu ile kesiştiği yer, E-5 Yan yolundan devamla bu Yan yolun başlangıçtaki Fatih Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Büyükçekmece Ondördüncü Noterliğinin; Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Kavşağından itibaren, Hadımköy Bağlantı Yolunun Ekin Sokakla kesiştiği bölümünün Büyükçekmece 7.Noterliğinin ihdas alanı dışına çıkartılarak, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Kavşağından itibaren, Hadımköy Bağlantı Yolunun Ekin Sokakla kesiştiği bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Gaziantep Ondördüncü Noterliğinin; Gazikent ve Atakent Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 2011 (27011) nolu Caddenin, 2010 nolu Cadde ile kesiştiği yerden başlayarak 27041 nolu Cadde ile kesiştiği yer, buradan 27041 nolu Caddeden devamla bu Caddenin 27017 (2017) nolu Cadde ile kesiştiği yer, buradan 27017 (2017) nolu Caddeden devamla bu Caddenin 2010 nolu cadde ile kesiştiği yer, buradan 2010 nolu Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan 2011 (27011) nolu Cadde ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Gaziantep Onbeşinci Noterliğinin; a) İbrahimli yolu caddesinin Ali Nadi Ünler caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Kürşat Tüzmen Bulvarını takiben Vali Kemal Kalender Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, b) Adnan İnancı caddesinin Abdulkadir Aksu Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak Vali Kemal Kalender caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, a ve b şıklarında ifade edilen caddelerin her iki yönündeki bağlantılı cadde ve sokakların 100 metre derinliği ile bu iki caddenin ve ortasında kalan bütün alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Gaziantep Onaltıncı Noterliğinin; a) Mavikent Bölgesinde bulunan Şahinbey Sanayi Sitesi'nin tamamı ile b) 40 nolu caddenin Gaziantep cevre yolu ile kesiştiği noktadan başlamak üzere 400 nolu cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, c) 400 nolu caddenin 40 nolu cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak 422 nolu cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Gebze Onaltıncı Noterliğinin; İbrahim Ağa Caddesinin, Issıkgöl Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak 907/1 Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve bu kısma sağlı sollu açılan sokakların en fazla 50 metre derinliklerine kadar olan alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Kartal Yirmidördüncü Noterliğinin; Yakacık Kartal Caddesinin Erzincan Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere Soğanlık Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan Kartal Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Kartal Yirmibeşinci Noterliğinin; Kartal'dan Pendik'e giden D100 Güney Yanyolun Azim Sokakla kesiştiği yerden Merih Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Merih Caddesinden devamla bu Caddenin Altınyayla Sokak ile kesiştiği yere, Altınyayla Sokağından devamla bu Sokağın Eğitim Sokak ile kesiştiği yere, Eğitim Sokaktan devamla bu sokağın Ladin Sokak ile kesiştiği yere, Ladin Sokak ile devamındaki Leylak Sokaktan devamla Leylak Sokağın Kaptan Sokak ile kesiştiği yere, Kaptan Sokağından devamla bu Sokağın Azim Sokak ile kesiştiği yere kadar, Azim Sokaktan devamla bu sokağın başlangıçta yer alan D100 Güney Yanyolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve bu yollar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Kayseri Onikinci Noterliğinin; Kocasinan İlçesi, Osman Kavuncu Bulvarının,6102. Caddeyle kesiştiği yerden başlamak üzere, 6122. Sokakla kesiştiği yere, 6122. Sokak ve takibeden 6124. Sokakatan devamla bu Sokağın 6133. Sokak ile kesiştiği yere, 6133. Sokaktan devamla bu Sokağın 6102. Cadde ile kesiştiği yere ve 6102. caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan Osman Kavuncu Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Konya Onaltıncı Noterliğinin; Adana Çevre Yolu Caddesi ile Konya Ereğli Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Aslanlı Kışla Caddesinden devamla bu caddenin Fetih Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Fetih Caddesinden devamla bu Caddenin Küçük Kumköprü Caddesine, Küçük Kumköprü Caddesinden Menzil Caddesine ve Menzil Caddesinin Adana Çevre Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlangıçtaki yer olan Adana Çevre Yolu Caddesinin Konya Ereğli Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Mersin Onikinci Noterliğinin; Güneyi; Cengiz Topel Caddesinin doğuda Babil Caddesi ile birleştiği yer, batıda ise 35415 sokak ve 35406 sokağın birleştiği nokta olmak üzere, Kuzeyi; İsmet İnönü Bulvarının doğuda Sanayi Caddesi ile kesiştiği yer, batıda ise 52040. Sokak ile kesiştiği yer olmak üzere, Doğusu; Sanayi Caddesinin kuzeyde İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği yer, Babil Caddesinin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yer olmak üzere, Batısı; 52040. Sokağın İsmet İnönü Bulvarı ile kesiştiği yer, GMK Bulvarının alt tarafındaki 35406. Sokak ile 35415.sokağın kesiştiği yere kadar olmak üzere, belirtilen bu sınırlardaki cadde ve sokakların oluşturduğu alan içerisinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Şanlıurfa Altıncı Noterliğinin; Abide kavşağından başlayarak Gaziantep istikametine doğru sağ tarafında Balıklı Göl Devlet Hastanesinin başlangıcı, sol tarafında ise Hilton Garden Oteli'nin bitimine denk gelen köprülü kavşakta bitmek üzere İpekyolu Bulvarı (D 400 Karayolu) üzerinde ve bu Bulvara bağlantılı (şehir merkezine giden Atatürk Bulvarı hariç olmak üzere) cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Şanlıurfa Yedinci Noterliğinin; Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak kuzey istikametinde ilerleyip Karaköprü Belediyesinin bulunduğu Gaffar Okan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma sağ ve sol bağlantılı cadde ve sokakların 100 metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Üsküdar Yirmidördüncü Noterliğinin; Nato Yolu Caddesinin Baraj Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Nato Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Mimar Sinan Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yer, Atatürk Caddesinden devamla bu Caddenin Baraj Yolu Caddesi ile kesiştiği yer, Baraj Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki yer olan Nato Yolu Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili Des Sanayi Sitesi ve bu alan içerisinde kalan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Üsküdar Yirmibeşinci Noterliğinin; Hatboyu Bulvarının Alptekin Sokakla kesiştiği yerden başlamak üzere Şerifali, Tem Yanyolunun Hayvan Barınağına kadar olan kısmının ve bu Yanyola açılan sokakların 100 metre derinliğine kadar kalan alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Üsküdar Yirmialtıncı Noterliğinin; Adem Yavuz Caddesinin, TRT Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Asil Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Üsküdar Yirmiyedinci Noterliğinin; Acıbadem Caddesinin, Çeçen Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Üçpınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.