Temel fıkrası değil gerçek! Yayladaki evler için ceza yağdı
Bilal Şahin'in Bugün Gazetesi'ndeki haberine göre; Gi­re­su­n’­un Gü­ce il­çe­sin­de­ki yay­la­cı­la­ra ka­mu ma­lına ev yaptıkları ge­rek­çe­siy­le pa­ra ve kah­ve­haneye git­me­me ce­za­sı ve­ril­di. Yay­la­nın bağ­lı bu­lun­du­ğu Gü­müş­ha­ne To­rul As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan verilen ceza 120 köylüyü şaşkına çevirdi.

Mah­ke­me tu­ta­na­ğı köylülerin ad­res­le­ri­ne gönderildi. Tutanaklarda 13 ay 10 gün sü­resince kah­vehane­ye git­me­me gibi ce­zalar verildiği görüldü.

TA­PU­SU VAR

Yı­lın 5 ayı­nı yay­la­da, 7 ayı­nı da şe­hir­de ge­çi­ren yay­la sa­kin­le­ri hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Yıl­lar­dır söz ko­nu­su böl­ge­de yay­la­cı­lık yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten köy­lü­ler mah­ke­me­ye kar­şı da­va aça­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Os­man­lı dö­ne­min­den ka­lan ta­pu­la­rı­nı da de­lil ola­rak gös­te­ren köy­lü­ler, ka­mu ma­lı­nı iş­gal et­me­dik­le­ri­ni, yay­la­cı­lık yap­tık­la­rı ara­zi­nin ne­sil­den ne­si­le kul­la­nıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

KA­MU CE­ZA­SI DA VAR

Kah­vehane ya­sa­ğı dı­şın­da pa­ra ce­za­sı da alan köy­lü­le­rin bir kıs­mı­nın ce­za­yı öde­ye­me­di­ği için  de­ne­tim­li ser­best­lik ya­sa­sı kap­sa­mın­da ka­mu iş­le­rin­de gö­rev­len­di­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Muh­tar gö­ze­ti­min­de ka­mu hiz­me­tin­de ça­lı­şan köy­lü­ler ca­mi, me­zar­lık te­miz­le­me, du­var ör­me ve ka­zık çak­ma gi­bi fa­ali­yet­ler­de ça­lı­şı­yor.

EN BÜYÜK CEZA

Ce­za alan yay­la­cı­lar­dan B.Ş. ‘kah­ve­ha­ne ya­sa­ğı­’nın çok ağır gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bi­ze ve­re­bi­le­cek­le­ri en ağır ce­za­yı ver­di­ler. Ben ak­şa­ma ka­dar ev­de mi otu­ra­yım? Gün­düz ba­ğa bah­çe­ye ça­lış­ma­ya gi­di­yo­ruz, ak­şam da köy kah­ve­ha­ne­ye gi­dip ar­ka­daş­lar­la, dost­lar­la mu­hab­bet edip yor­gun­luk atı­yo­ruz. Bu ce­za­ya iti­raz ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.