Değerli okurlarım kamuoyunda uzun süreden beridir sizlerin ve biz Avukatların beklediği 1. Yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdilerde ise gözler ikinci yargı paketinde ve ne zaman yayınlanacağına çevrilmiş durumda. Bu konudaki çalışmalar TBMM de tüm hızı ile devam etmekte. Alınan duyumlara göre Aralık ayında ikinci yargı paketinin Aralık ayında meclise gelecek. Bildiğiniz üzere ikinci yargı paketinde kamuoyunda af olarak nitelendirilen infaz indirimi ve denetimli serbestlik ile ilgili yeni düzenlemeler olacak. Ve 1 ay sonra Aralık ayında meclisin gündeminde bu yasa olacak ve resmi gazetede yayınlanarak yasalaşacak.

1.Yargı paketinde öncelikle biz Avukatlar için ne gibi düzenlemeler geldi. Bu hususlara değinelim. Meslekte 15 sene kıdemi olan Avukatlar özel damgalı pasaport alabilecek Ama tabi ki bunun için bu pasaportu almak isteyen Avukatlarımızın Türk ceza kanunumuzda belirtilen suçlardan veya Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hakkında soruşturma ya da kovuşturma olmaması gerekecek Bu ön koşuldur. Bu şartları taşıyan Avukatlar yeşil pasaport alabilecek.

Ayrıca terör örgütüne üye olduğu için ya da irtibatı olduğu için Yâda Milli Güvenliği tehdit eden bir yapı içinde olan bu nedenle pasaportu iptal edilenler ve haklarındaki idari ya da adli soruşturma lehine sonuçlanmış olsa da yine de pasaportu iptal edilmiş olan kişiler emniyetin yapacağı araştırmanın sonucuna göre içişleri Bakanlığının kararı ile tekrar pasaportlarına kavuşabilecekler yani kısaca KHK ile iptal edilen pasaportları geri alabilecekler.

Avukat olabilmek için sınav şartı geliyor. 100 üzerinden 70 puan almak gerekiyor. Ancak bu sınav 2020 - 2021 senelerinde hukuk fakültesine girenleri kapsayacak.

Ve en önemlisi siz değerli dostlarımı ilgilendiren konu tutukluluk süreleri nasıl olacak?

Siz eğer Ağır ceza Mahkemesinde yargılanıyorsanız en fazla 1 yıl tutuklu kalabileceksiniz. Asliye ceza mahkemesinin görevine giren işlerde en fazla 6 ay tutuklu kalabileceksiniz. Ama siz Devlet Güvenliğine Anayasal düzene karşı suç işlediyseniz tutukluluk süreniz en fazla 1. 5 sene olacak tabiî ki bu süre mahkemenizce zorunlu olan hallerde en fazla 6 ay uzatılabilecek

Siz suç tarihinizde 15 yaşını doldurmadıysanız yarı oranında bu tutuklu kalacaksınız 18 yaşını doldurmadıysanız ¾ oranında tutuklu kalacaksınız.

Bana göre yargı reformunun en önemli hususu bu noktadır. Tutukluluk süreleri değişecek.

Sanık ile şüpheli olan kişi ile mağdurun karşılaşması sakıncalı ise bu durumlarda çocukların ifadeleri özel ortamlarda alınacak.

Cinsel istismar mağduru çocukların ifadeleri cumhuriyet savcısı nezdinde özel merkezlerde alınacak.

Sistemimize seri muhakeme usulü dediğimiz yeni bir usul getiriyor değerli dostlarım. Buna göre cumhuriyet savcıları şüpheliyi bu usul hakkında öncelikle bilgilendirecek Cumhuriyet savcısının bu teklifini şüpheli kabul ettiği müdafii huzurunda kabul ettiği takdirde hakkında bu usul uygulanacak. Buna göre savcı suçun kanuni tanımındaki alt ve üst sınır arasında bir temel ceza tespit edecek bu cezadan yarı oranında indirim uygulayacak ve yaptırımı belirlemiş tespit etmiş olacak.

Seri muhakeme usulünden b aşka sistemimize basit yargılama usulü geliyor. Ancak bu usul Asliye ceza mahkemesinde adli para cezası ile ya da üst sınırı 2 yıl yâda daha az süreli hapis cezasını gerektiren bir suç ile yargılana kişiler için geçerli olacak değerli dostlarım. Bunu şöyle izah edeyim sizlere yargılandığınız Asliye ceza Mahkemesi örneğin Bakırköy 5 Asliye ceza Mahkemesi ve siz 2 yıl altı ya da Adli para cezası ile yargılanıyorsanız mahkemeniz size iddianameyi size ve şikâyetçinize gönderecek ve tebligatta size duruşma yapılmadan da karar verilebileceği de yazılacak. Ve sizden 15 gün içinde savunmanızı bildirmeniz istenecek Toplanacak deliller varsa zaten ilgili kurumlardan istenecek. Eğer siz Asliye ceza mahkemesinin belirtmiş olduğu süre içinde savunmanızı hazırlamazsanız duruşma yapılamadan ve cumhuriyet savcısının görüşü alınmadan karar verilebilecek. Böylece 2 yıl altı suçlar ve Adli para cezasını gerektiren suçlarda siz bu 15 günlük savunma sürenizde savunma yapmaz iseniz mahkeme hakkınızda emniyet ifadelerine göre karar verebilecek sonucunu çıkartabiliriz.

Peki ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak. Aralık ayında ikinci yargı paketi çıkacak. Bu pakete göre 38.000 ile 40.000 kişinin cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor ve hesaplanıyor. Terör çocuk istismarı kadına şiddet uyuşturucu madde satışı ticareti suçları kapsam dışında kalacak. İnfaz süresi ½ ye indirilecek ve kalan sürenin 1/5 i denetimli serbestlik olarak uygulanacak. Kadınlara ve yaşlılara ev hapsi tercihi sunulacak. Aralık ayında yürürlüğe girecek olan Af yasamıza göre cezalarının yarsını çekenler tahliye olacak.

- iş ve çalışma hürriyetinin ihlali güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alınmasını veya kabul edilmesi suçları da yeni gelişmeler arasında bunlar uzlaştırma yasası kapsamına alınacak.

- TCK 117 MADDEDE ve çalışma hürriyetinin ihlali Suçu düzenlenmiştir. Buna göre bir kişiye cebir tehdit uygulayarak onun çalışma hürriyetini ihlal ederseniz mağdur sizden şikâyetçi olursa siz 6 aydan iki yıla kadar ceza alırsanız ya da adli para cezası alırsınız. Bu suç uzlaştırma yasası kapsamına alınmıştır. Siz bu suçta karşı tarafla savcılık aşamasında ya da dava aşamasında uzlaşırsanız dava ortadan kalkar.

Aynı söylediklerim güveni kötüye kullanma suçu cürüm eşyasını satın aldığınız suçta da uygulanacaktır.

Yargı reformunun kamuoyuna hayırlı olması temennisi ile saygılar sunarım.