Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma ceza mahkemelerinde çok fazla rastladığım uyuşturucu madde ticareti suçları hakkında bilgilendirme yapacağım.

Bu suçla yargılanıyorsanız öncelikle kaç sene ceza alırım Avukat hanım diye soracak olursanız uyuşturucu maddeyi imal ederseniz ithal ederseniz ya da bu maddeyi ihraç ederseniz en ağır ceza ile cezalandırılırsınız. Ve siz 20 yıl ile 30 yıl arasında bir ceza ile yargılanırsanız.

Siz eğer uyuşturucu madde ihraç etme suçunu işlediniz ve ihraç ettiğiniz yani yurt dışına sevk ettiğiniz ve o ülke sizin bu suçunuz ihraç olarak değerlendirdi ve siz o ülkede yargılandınız ve ceza aldınız diyelim cezanız da infaz edildi diyelim belli bir miktarı sizin o ülkede cezanızın infaz edilen kısmı Türkiye’de yapılacak yargılama da alacağınız cezadan elbette ki mahsup edilecektir.

Örneğin siz Suriye’ye uyuşturucu madde ihraç ettiniz Suriye’de yargılandınız ve ceza aldınız cezanızın diyelim ki 2 senesi Suriye’de infaz edildi ise Türkiye’de yargılandığınız Ağır ceza mahkemesinde aldığınız cezadan bu iki sen tabiî ki mahsup edilmek zorundadır.

Eğer siz uyuşturucu madde suçunu ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülkemizde sattınız satışa arz ettiğiniz yâda sevk ettiniz naklettiniz depoladınız satın aldınız kabul ettiniz ya da bulundurdunuz diyelim bu durumda alacağınız cezanın en alt sınırı 10 yıldır.

10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası alırsınız. Ve ayrıca 20.000 güne kadar da

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde verilen veya sattığınız şahıs 18 yaşından küçük bir çocuk ise alacağınız ceza 15 yıldan az olmayacaktır.

Ayrıca değerli okurlarım bu suçlarda sattığınız maddenin niteliği de cezanızda artırma nedeni olacaktır. Örneğin siz eroin kokain morfin sentetik kannabinoid ve ya baz morfin sattı iseniz alacağınız ceza yarı oranında artırılacaktır mahkeme tarafından.

Ve siz eğer bu suçu örneğin bir okula yurda hastaneye kışlaya ibadethaneye yakın mesafede işlerseniz bu suçu ya da bu tarz bahsettiğim yerlerin tel örgü yâda çevre duvarına 200 metre yakın bir mesafede işlerseniz 15 yıldan az ceza verilmez yani cezanızın alt sınırı 15 yıl olacaktır.

Eğer mahkeme sizin bu suçu 3 yâda daha fazla iler birlikte işlediğinize kanaat getirirse cezanızı yarı oranında artıracaktır ve cezanız 1 kat artırılacaktır.

Üretimi resmi makamların iznine ya da satışı yetkili bir tabip tarafından reçeteli olarak satılan ve uyarıcı madde etkisi doğrucu bir madde açısından da bu yukarıda anlattığım şeyler geçerli olacaktır.

Uyuşturucu ya da uyarıcı etki ya da uyarıcı etki doğurmayan ama aynı şekilde ithal edilmesi ya da imal edilmesi resmi bir makamın iznine bağlı olan bir maddeyi siz sevk ederseniz naklederseniz depolarsanız ya da ihraç ederseniz 8 seneden az olmamak üzere hapis cezası ile yargılanırsınız ve ayrıca 20 bin güne kadar adli para cezası alırsınız.

Eğer bu suçu bir hemşire bir hastabakıcı bir eczacı kimyager sağlık memuru laborant ebe hemşire diş teknisyeni hastabakıcı sağlık hizmeti veren kimyacılıkla ya da ecza ticareti ile meslek olarak uğraşan bir kişi işlerse cezanda Ağır ceza hâkimi yarı oranında artırım yapar.

Peki, bu suçtan yargılanan tutuklu ve hükümler etkin pişmanlıktan yararlanabilecek mi? yani bu suçtan özgür iradesi ile pişman olan bir kişi ceza indiriminden yararlanabilecek mi? Evet tabiî ki ceza adaletine olumlu bazı davranışlar sergilerse tabiî ki etkin pişmanlıktan yararlanacaktır.

Eğer siz bu suçu suç resmi merciler tarafından haber alınmadın önce saklandığı imal edildiği yeri resmi makamlara yani savcılık mahkeme ve polislere haber verirseniz hiç ceza almazsınız.

Eğer sizin suçunuzu resmi merciler yani polis hâkim savcı haber aldıktan sonra ihbar eder ve Devlete bu suça hizmet eden yardım eden kişileri ihbar ederseniz 1/4 den 1/2 ye kadar cezanızda indirim yapılır. Ancak Yargıtay’ın kararlarına göre sizin etkin pişmanlıktan yararlanabilmeniz için samimi olmanız gerekir. Verdiğiniz bilgilerin yararlı olup olmadığına bakılması gerekir.

Siz uyuşturucu madde ile ilgisi olmayan fail olarak açık kimlik ve adresi belli olmayan bir kişiyi etkin pişmanlıktan yararlanmak için ihbar ederseniz samimi olmayacağınız için etkin pişmanlıktan yararlanamazsınız.

Peki, kullanmak için mi satış için mi şahsın cezalandırılacağını nasıl tespit edeceğiz? Bu konuda kıstasımız ne olacak?

En önemli ölçüt şudur. Yakalanan Uyuşturucu maddenin miktarıdır. Eğer siz kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurursanız bu sizin satıcı olduğunuzun göstergesidir. Kişisel kullanım için kabul edebileceğimiz miktar sizin şahsi fiziksel ve ruhsal yapınız ile bu maddenin cinsine kalitesine göre değişiklik gösterir.

Eğer siz yıllık kullanım miktarını aştı iseniz satıcı olarak sıfatlandırılıp bu şekilde satıcı olarak Ağır cezada yargılanma riski ile karşı karşıyasınız demektir.

Ayrıca bu dosyalarda önemli olan bir diğer nokta satma devretme tedarik etme gibi bir davranış içine girip girmediğinize de bakarız ceza Avukatları ve Hâkimleri tarafından.

Siz bu maddeyi eğer her zaman kolayca bulabileceğiniz bir yerde bulundurdu iseniz kişisel ihtiyaç için demek ki bulundurduğunuz anlamına gelir. Eğer kolayca ulaşılmayacak bir yerde zulalanmış bir şekilde bir depoda bulunduruyorsanız suçunu satış olarak değerlendirilecektir.

Eğer siz çok sayıda küçük paketler halinde bulunduruyorsanız ve içindeki uyuşturucu madde hassas bir biçimde yapılan tartı sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş ise bir de uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer ya da yakınında hassas terazi ve ambalaj yakalanırsa bu kullanım dışında bir amaçla yani satış için bulundurduğunuz anlamına gelecektir.