Değerli  okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma 30  Mayıs 2019  tarihinde açıklanan yeni yargı reformu hakkında bilgi vermek istiyorum.

30  Mayıs 2019 tarihinde  açıklanan yargı reformu strateji  belgesine göre  aile hukukunda özellikle nafaka ve çocuk teslimi konusunda yenilikleri görüyoruz.

Yeni  yargı reformuna göre yoksulluk nafakası evlilik süresi  ile sınırlı ve paralel olarak ödenecek. Artık ömür boyu nafaka ödeme sistemi sona erecek.

Boşanma davalarında çocuk teslimi ve çocukla  kişisel ilişki kurulması icra Müdürlüğünün görevi kapsamında idi. Bu uygulamaya yeni yargı reformuna göre son verilecek. Bu konuda merkezler kurulacak.

Buna göre Hâkim ve savcıların görev  yeri  kendileri  istemedikçe  değiştirilemeyecek.

Hâkim ve savcı yardımcılığı sistemi  gelecek. Hâkimler ceza hâkimi ve Hukuk  Hâkimi  olarak ayrılacak. Hâkimlikte  branşlaşma  olacak.

Çevre imar Enerji  alanlarında  mahkemeler kurulacak. Avukat olabilmek için sınav şartı gelecek. Avukatlarda artık yeşil pasaport  alabilecek.

Yargının iş yükünü  azaltabilmek için bazı işler  bazı davalar dava konusu olmadan  Avukatlar  aracılığı  ile çözülecek.

HSK’nın disiplin kararlarına  karşı yargı  yolu  genişletilecek.

Artık tutuklama  kararları   gelişigüzel verilmeyecek. Soruşturma ve kovuşturma  evreleri için  ayrı tutukluluk süreleri olacak.

15 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlar ile ilgili olarak  hemen  dava  açılmayacak çocuklara özgü koruma mekanizmaları gelecek.

Yargıda hedef süre uygulaması genişleyecek.

Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Hâkim ve savcıların performansı takip altına  alınacak.

İş mahkemelerinde olduğu  gibi  tüketici uyuşmazlıkları da arabulucuya başvuru dava şartı olacak

Suça sürüklenen çocuklar için kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli getirilecek.

Ceza davalarında uzlaştırmanın kapsamı genişleyecek.

Adli olmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında segbis sistemi kurulacak 

Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaşmasına çalışılacak  

Adli yardım sistemi güçlendirilecek. 

Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri merkezler kurulacak. 

Ceza  mahkemeleri 24 saat  nöbetleşe hizmet verecek. Yazı işleri Müdürü olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirilecek. 

Avukatların bilgi ve belge temin etme konusundaki  yetkileri genişleyecek.

Tanıkların  psikolojik olarak yıpranmalarının önüne geçebilmek için özel odalar yapılacak ve yüzleşmenin önüne geçilecek  
olmasına ihtiyaç vardır.

Cumhuriyet  savcılarımızın takdir yetkisi  genişleyecek. Mahkûmiyet kararı verilmesi çok düşük bir ihtimal ise cumhuriyet savcıları bu durumda genelde kovuşturmaya  yer olmadığına  karar verecekler. Genelde  savcılık  aşamasında  sorunların çözülmesine çalışılacak.

Basit  yaralama ve tehdit gibi suçlar şikâyete tabi olacak.

Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazına olanak sağlanacak.

Çocukların davalarının temyiz ve istinaf incelemelerine öncelik verilecek

Yargı  harçlarının hesaplanması konusunda da mahkemelerin iş yükünü  azaltacak basitlik sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Noter  sayısı  artırılacak. Noterlik mesleğine girebilmek için  Adalet  Bakanlığına başvurmak gerekiyordu kariyer mesleği  haline  getirilecek. Sayıları artırılacak. Bazı çekişmesiz  yargı işlerinin halledilmesi görevi noterlere verilecek Aile arabuluculuğu sistemi getirilecek.

2010 da yapılan yargı değişikliğinde meslekten ihraç konusunda yargı yolu açılmıştı. Aynı şekilde disiplin kurulu kararları  için başvuru yapma imkânı  getirilecek.

İnternet  sitelerine erişim engeli konusunda sitenin tamamına değil  sadece engellenmesine  karar verilen  kısmına  erişim sınırlanmasına  imkân veren düzenleme olacak. Yani kısaca diyebiliriz ki  

İNTERNET SİTESİNİN TAMAMINA DEĞİL İÇERİĞE SINIRLAMA GELECEK. 

İstinaf  mahkemesi yargılamasında haklarında 5  yılın altında  mahkûmiyet kararı bulunanlara Yargıtay’a temyiz yolunu kapatan CMK da değişiklikle Yargıtay'a taşınması gündeme gelecek.

Bunun dışında son yıllarda bahsedilen af 5 yıllık ceza indirimi konusunda pakette bir düzenleme yer almıyor.