Değerli okurlarım hukuka uygun elde ettiğiniz her delili özel hukuk davalarınızda ve ceza davalarınızda delil olarak kullanabilirsiniz.

Sadece planlı bir şekilde hareket ederseniz ve kendinize delil elde etmek amacı ile gizli bir şekilde hukuka aykırı bir şekilde gizlice habersizce ses görüntü video kaydı yaparsanız bunu hukuk ve ceza davalarınızda kullanamazsınız.

Bizim sistemimizde normal şartlarda hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınamaz.

Bir boşanma davasında bir tazminat davasında sizin hukuka aykırı bir şekilde elde ettiğinize deliller hükme esas alınmaz.

Bildiğimiz gibi ceza yargılamasında her şey delil olabilir delillerin serbestliği ilkesi vardır. Ancak siz sanığın işlediği suçu hukuka uygun olarak elde ettiğiniz delillerle ispat etmelisiniz. Eğer delili hukuka aykırı yollardan elde ettiniz ve karşı tarafta bu iddiayı ileri sürdüğü takdirde sizin bu deliliniz delil olma özelliğini kaybedecektir. Zaten böyle bir durum dosyanızda oldu ise zaten hâkim gerekçeli olarak yazacağı kararında delilinizi neden reddettiğini kararında belirtecektir.

Örneğin size karşı bir cinsel saldırı veya cinsel taciz hakaret ya da tehdit iftira veya şantaj gibi bir suç işlenmekte veya onur gurur ve kişilik haklarınıza dokunan sözler hakaretler sarf edilmekte ise bu haksız saldırı anında yapacağınız ses fotoğraf kaydı hukuka uygun kayıttır. Ancak haksız saldırı yokken yapacağınız her türlü kayıt hukuka aykırı delil olacaktır.

Size karşı işlenen suç saldırı aniden tesadüfen veya ani gelişen bir olay olmalı bu esnada yapacağınız kayırt hukuka uygun delildir. Ani bir olay değilse delil oluşturmak amacı ile ses fotoğraf veya video kaydı yapmanız suç teşkil edecektir. Ve ayrıca sizin o anda kolluk güçlerine başvurma imkânından yoksun olmanız gerekir. Amacınız bu kanıtların kaybolmasını engellemek olmalı yetkili makamlara sunarak bu kayıtları güvence altına almak olmalı. Suçu o an için polis jandarma gibi kolluk görevlileri savcılık ya da mahkeme gibi yetkili makamlara o an için ihbar etmek imkânınızın olmaması gerekir.

Boşanma davalarında eşinizin sizi aldattığını ispat etmek amacı ile sevgilisi ile fotoğraflarını çekmeniz suç teşkil etmeyecektir.

Özel bir dedektif tutarak eşinizi takip ettirmesi fotoğraf çekmesi ses kaydı alması suç teşkil edecektir. Yargıtay’ın bu konuda kararları vardır.

Delil oluşturmak amacı ile karşı tarafa soru sorarak yönlendirme yaparak delil elde ederseniz bu delil olmaz. Bu şekilde elde ettiğiniz deliller fotoğraflar ses kayıtları video kayıtları delil olmaz. Kısaca zorunluluk hallerinde yapacağınız ses kaydı fotoğraf ve videolar geçerlidir.

İki kişi arasındaki konuşmaları konuşmanın taraflarının rızası olmadan kaydetmeniz ve bu konuşmayı üçüncü kişilerle paylaşmanız suç teşkil edecektir. Biz buna haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu deriz

Eğer siz bir kişinin özel hayatını ihlal edecek şekilde ses kaydı görüntü ve video çekimi yaparsanız özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

Bir boşanma davasında eşinizin mail adresindeki konuşma kayıtlarını ya da whatsapp konuşmalarını delil olarak dosyanızda kullanmanız mümkündür. Bu delil hukuka aykırı bir delil değildir. Bir kişi ile yapmış olduğunuz konuşma içeriklerini üçüncü bir kişiye göndermeniz haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşturur.

Aynı şekilde size karşı işlenen tehdit ya da hakaret suçunu ses kaydı yapıp bunu davanızda kullanmanızda bir sakınca ve suç yoktur.