Son yıllarda birçok ülkede hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır.

Taraflar, uyuşmazlıklarını dava ile çözmek yerine daha kolay ve hızlı olan arabuluculuğa yönelmektedirler. Bu etkin çözüm mahkemelerin de iş yükünü azaltmaktadır. Arabuluculuk yöntemi ile sorunlar daha barışçıl olarak ve daha ekonomik yollarla çözüme kavuşturulmaktadır. Arabuluculuk süreci bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişi eşliğinde yürütülen esnek bir yöntemdir.

 Ancak arabuluculuk yöntemi mahkemeye başvurmak için bir engel teşkil etmediği gibi dava aşamasında da arabuluculuğa gidilebilir. Arabuluculukta taraflar kendi özgür iradeleri ile karar verirler, arabulucunun karar verme yetkisi olmadığı gibi taraflar diledikleri zaman bu sürece son verebilirler.

Arabuluculuk yöntemi mahkemeye kıyasla çok daha hızlı bir çözüm sunar. Davaların memleketimizde çok uzun sürmesi, adaletin de geç tecelli etmesine sebebiyet vermektedir. Bu sebeple sorunların çözümünde arabuluculukla sonuca ulaşmak taraflar için son derece cazip hale gelmiştir. Üstelik mahkeme için ödenecek harçlar, yargılama sürerken harcanan emek, zaman, yol vs gibi çekilecek sıkıntıların da önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Arabuluculuk sürecinde tarafların menfaatleri ön planda tutulur, ipler tamamen tarafların elindedir ve süreci taraflar şekillendirir. Düşük maliyetli bu yöntemi tercih eden taraflar gerek davaların azalmasına gerekse de tarafların memnuniyetine hak tanımaktadır.