Yaş küçültme, değiştirme yahut büyütme davalarının belirli şartları vardır.Yaşı düzeltilecek olan kişinin dış görünüşü, nüfusta yazılı olan yaşa uygun görünüme sahip olmamalıdır. 

Kişi yaşını büyütmek istiyorsa, büyütmek istediği yaşta olan kardeşi olmamalıdır. Dava safahatinde bu durum araştırılır, kişinin nüfus kayıtlarından aynı yaşta ikiz kardeşi olup olmadığı ve aile nüfus tablosundaki aile bireylerinin yaşlarının birbirleri ile orantısına bakılır. Davaya bizzat iştirak etmek gereklidir. Dış görünüşü incelenir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek kemik yaşı kemik radyografisi raporu alınır

Kişi yaşını küçültmek istiyorsa, nüfusa yazım gününden daha önceki bir tarihte doğduğunu iddia etmekle beraber, yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme davası açacak olan kişi hastane, doğumevi gibi resmi bir kurumda doğmuş olmamalıdır. Ancak resmi olmayan yerde doğanların yaşı değiştirilebilir zira kurumlardaki kayıtlar kesin bilgiye haizdir. 

Yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme daha evvelden yapmış olmamalıdır.

Bu davaları kişi reşit ise kendisi, reşit değilse, velisi veya vasisi açar. 

Doğum tarihinde ay ve gün yazılmamış olan kişi, doğduğu yılın Temmuz ayının 1. günü doğmuş sayılır. Doğduğu ay belli fakat günü belli değilse, o ayın 1. günü doğmuş sayılır. Yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme davaları sadece 1 defa açılır. Doğumdan veya gizli nüfus’tan kütüğe kaydedilmiş olanlar, bu davaları her zaman açabilirler. Herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur.

Kişi genel yazım suretiyle nüfusa kaydedilmiş ise 18 yaşını bitirdikten veya ilk nüfus cüzdanını aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yaş düzeltme, yaş küçültme, yaş büyütme davası açabilir. Bu süre hak düşürücü süredir. Süre bittikten sonra açılacak olan dava reddedilir.

Bununla beraber, yaşı düzeltilecek olan kişinin dış görünüşü, nüfusta yazılı olan yaşa uygun olmamalıdır.