Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesini istemek; Anayasa’nın ihlali suçunu oluşturur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 4. Maddesi; ilk üç maddenin değiştirilemeyeceği gibi değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini öngörmektedir.

Değiştirilmesi bir yana değiştirilmesinin dahi önerilemeyeceği ilk üç madde; -Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu, -insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve ideallerine dayalı demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu, -ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olup Başkenti’nin  Ankara, Dili’nin Türkçe, Bayrağı’nın ay-yıldızlı bayrak, Milli Marşı’nın İstiklal Marşı olduğudur.

Bu ilk üç maddeyi takip eden 4. Madde; belirlenen bu niteliklerin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği hükmünü taşımaktadır.

Türk Ceza Kanunu’na göre de; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye kalkışanlar ağırlaştırılmış müebbed hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Anayasa’da sayılan Cumhuriyetin temel nitelik ve ilkelerini değiştirmeye kalkışmak veya değiştirilmesini teklif etmek dahi suçtur.

Bu suçu işleyen kim olursa olsun cezalandırılması zorunludur.