1- Borç ödemesi, ispat kolaylığı açısından, banka kanalıyla yapılmalı ve “borçlu tarafından şu tarihte ödenmek üzere, borç içindir vs.” yazılmalıdır.

2- Borçlu, borcunu geri ödemezse, “alacak davası” açılabilir ya da “ilamsız icra takibi” yoluna başvurulabilir.

3- Borçlu, ilamsız icra takibine itiraz ederse, “itirazın iptali davası” açmak gerekmektedir.

4- HMK'nın 200. maddesine göre, 2022 yılı için, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri altı bin altı yüz kırk Türk Lirasını (6.640,00 TL) geçtiği takdirde “senetle ispat” olunması gerekir.

5- Tanık dinletme yasağına rağmen, borca ilişkin sms vs. gibi “delil başlangıcı” varsa “tanık dinlenebilir”.

6- HMK‘nın 203. maddesine göre, altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemlerde de “tanık dinlenebilir”.