GİRİŞ

“gitar calmak icin kullanilan minik plastik garip nesne.” (ssg, 1999)

Geçtiğimiz şubat ayında 24. yılını kutlayan Ekşi Sözlük, “ssg” takma adını kullanan Sedat Kapanoğlu’nun yukarıda yer alan girdisi ile yayın hayatına başlamıştır. Üye yazarların, siyasetten spora, edebiyattan gastronomi dünyasına kadar geniş bir yelpazede her türlü düşüncesini özgürce dile getirebildiği, “entry” olarak adlandırılan yorumlarını yine yazarlarca açılan başlıklara girebildiği bir platform olan Ekşi Sözlük, her türlü fikrin bir araya geldiği ve çoğu zaman da çatıştığı bir blogtur. (Gürel & Yakın, 2013)

Ekşi Sözlük, ayda yaklaşık otuz iki milyon kişinin ziyaret etmesi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk beş sitesinden biri olup yazarların kendi oluşturduğu içerikleriyle bir alt kültür yaratmış ve kendisine has yapısıyla sürekli popülerleşen sanal ortama dönüşmüştür. (Purut, 2023)

Ne yazık ki, çok sesliliğin hiç olmadığı kadar engellenmek istendiği böyle bir dönemde Ekşi Sözlük de bu pastadan payını fazlasıyla almış görünmektedir. Farklı her görüşün susturulmak istenmesinin bir tezahürü olarak Ekşi Sözlük’e 21 Şubat 2023 tarihinde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun” (“BTK”) dayanak gösterdiği “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A Maddesi” uyarınca erişim engeli getirilmiştir.

BTK tarafından verilen bu karar, usul gereği hakimlik onayına sunulmuş olup, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 21 Şubat 2022 tarihinde “BTK” tarafından verilen kararı onamıştır. Ekşi Sözlük’ün avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kendi vermiş olduğu erişimin engellenmesinin onanmasına ilişkin kararı 2 Mart 2023 tarihinde kaldırmıştır.

BTK tarafından Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin vermiş olduğu 2 Mart 2023 tarihli karara karşı yapılan itiraz üzerine, itirazı inceleyen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi uyarınca erişimin engellenmesine dair verilen kararın “onaylanmasına” kesin olarak karar vermiştir.

Karar kesin olarak verildiğinden, Ekşi Sözlük düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, adil yargılanma hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlali sebepleriyle 25 Mart 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurmuştur.

EKŞİ SÖZLÜK’ÜN KAPATILMASINA SEBEP OLARAK GÖSTERİLEN GEREKÇELER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 21 Şubat 2023 tarihli kararı ile https://eksisozluk.com adlı internet sitesi hakkında 5651 Sayılı kanunun 8/A maddesi uyarınca erişimin engellenmesine karar vermiştir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A Maddesi şu şekildedir:

“Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.”

BTK’nın kendi iradesine dayalı olarak verdiği bu karar, sulh ceza hakimliği onayına sunulmuş olup, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 2023/1532 D. İş numarasıyla ve aşağıdaki gerekçeler ile BTK’nın vermiş olduğu kararı 22 Şubat 2023 tarihinde onaylamıştır.

“Talebe konu sitenin, yetki verdiği yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, ilgili site hakkında ülke çapındaki sulh ceza hakimlikleri tarafından sürekli erişim engeli kararları verildiği, site yetkilileri tarafından hakimlik kararları yerine getiriliyor olsa da, bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığı, bu durumında kamu düzenini etkilediği, özellikle 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında, ilgili site tarafından, deprem ile ilgili devlet kurumları ve askeriye hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin de aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğunun tespit olunduğu, site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetimin yeterince sağlanmadığı, zararlı paylaşımların ve yorumların site yöneticileri tarafından engellenmediği kanaatine varılmakla...”

27 Şubat 2023 tarihinde Ekşi Sözlük tarafından Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz edilmiş olup, 2 Mart 2023 tarihinde yine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kendi vermiş olduğu kararı kaldırarak itirazın kabulüne aşağıdaki gerekçelerle karar vermiştir.

“ Hakimliğimizce, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 21.02.2023 tarihinde ilgili site hakkında verilen erişim engeli kararının onaylanmasına karar verildiği, verilen kararın tedbir mahiyetinde olduğu, verildiği tarihte ve hemen öncesinde yaşanan deprem sebebi ile bazı kesimler tarafında toplum düzenini bozucu paylaşımlar ve haberler yapılması, bu paylaşımlara gerekli müdahalelerin yapılmaması sebebi ile verildiği tarih itibariyle erişim engeli şartları oluştuğu, itiraz eden sadece içerik sağlayıcı olduklarını beyan etmişse de sitede yapılan ve haber niteliği taşıyan paylaşımların içeriklerine denetim görevi bulunduğu, itiraz eden dosyaya sunulan itiraz dilekçesi ve ekleri ile erişim engeline konu olabilecek tüm paylaşımların engellendiğini bildirildiği, idare tarafından da erişim engeline konu paylaşımların kaldırılmadığına yönelik bilgi belge sunulmadığı, ilgili sitenin mahkemeler tarafından verilen kararları uyguladığı, bu aşamada tüm sitenin kapatılmasının orantısız olacağı, kaldı ki ilgili internet sitesi tarafından 5651 sayılı yasaya aykırı uygulamalar ve aykırılıklar bulunması halinde her zaman tekrar erişim engeli kararı verilebileceği anlaşılmakla…”

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Ekşi Sözlük tarafından yapılan itirazı kabul etmesin üzerine, BTK karara itiraz etmiş olup, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 2 Mart 2023 tarihinde ve aşağıdaki gerekçelerler vermiş olduğu karar ile BTK’nın 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi uyarınca Ekşi Sözlük’ün erişem engellenmesine ilişkin kararı onaylamıştır.

“ Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22/02/2023 tarihli kararında söz konusu sitenin yapmış olduğu yayınların içeriklerinin 5651 sayılın Kanun’un 8/A maddesinin 1. fıkrasında sayılan “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenilmesinin önlenmesi…” hususlarının ihlal edilmesi sebebiyle erişim engeli kararının onaylanmasına karar verilmiş ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 02/03/2023 tarihli kararında, 22.02.2023 tarihli kararındaki ihlallerin ortadan kalktığı veya düzeldiği yönünde hiçbir değerlendirme yapmadan itirazın usul ve yasaya aykırı olarak kabulüne karar verilmesi, söz konusu iki karar arasındaki çelişkiyi açıkça ortaya koyduğu, eş söyleşiyle ilk kararda söz konusu sitenin mezkur kanunun düzenlenmelerine açıkça aykırılıklar içerdiği, bu sebeple erişimin engellenmesine karar verilmişken bu aykırılıkların ortadan kaldırıldığı izah ve gerekçelendirilmeden erişimin engellenmesine itirazın kabul edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu,

“Gerek Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 02/03/2023 tarihli itiraz dilekçesinde belirttiği “… kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluları tarafından yürütülen arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini engellemeye ya da yanlış yönlendirmeye, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara sistematik ve yoğun olarak yer verildiği…” yönündeki itirazı gerekse Hakimliğimizce yapılan açık kaynak araştırmalarında söz konusu web sitesinde, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin mezkur kararında belirttiğinden daha da vahim olarak kamu güvenliği, genel sağlık, terörizm, kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik, suç işlenmesi gibi alanlarda kamuoyunu yönlendirmede ağır şekilde paylaşımlar yapıldığı, iş bu paylaşımların sistematik olarak söz konusu sitedeki kullanıcılar tarafından yazıldığı/paylaşıldığı/dile getirildiği, her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerinin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklarinin olmadığının savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasının yeterli olamayacağı, eylemlerin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına samil olduğu”

“Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında söz konusu sitenin mahkeme kararlarını uyguladığı belirtilmiş ise de; mahkeme kararlarını uygulayan eş söyleşiyle mahkeme kararlarının doğru olduğunu teyit eden site yetkililerinin aynı paylaşımları sitelerinde yayınlanmasına müsaade ettikleri, mahkeme kararlarını uyguluyoruz şeklindeki savunmalarının paylaşımların kamuoyunda etkisini gösterdikten sonra bir anlam ifade etmeyeceği, korku, panik toplumu sardıktan ve kamu düzeni sarsıldıktan sonra onarmaya çalışmanın hukuk devleti ile izah edilemeyeceği, düşünce özgürlüğü bir hak ise yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması da en az aynu düzeyde bir hak olduğu, hiçbir hakkın kötüye kullanılamayacağı, bu bağlamda mezkur sitedeki içeriklerin başta Anayasa ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’ne göre çatışan haklar arasında adil bir dengenin gözetilmesinin gerektiği, özgürlük-toplumsal barış-kamu güvenliği arasındaki dengede bir tarafa sınırsız öncelik tanınmayacağı, devlet otoritesinin bozulduğu, kamu güvenliğinin olmadığı toplumlarda özgürlükten bahsedilemeyeceği, erişimin engellenmesine dair kararlar muhteviyatında denetlenebilir şekilde ortaya konulması gerektiği …”

Karar kesin olarak verildiğinden, anayasada güvence altına alınan hakların ihlal edildiğinin tespit edilmesi açısından, Ekşi Sözlük tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuştur.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN KARARLARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI

Anayasa Mahkemesi’nin “Wikimedia Foundation INC.” (“Vikipedi Kararı”) kararı, hem de bu kararda dayanak gösterdiği “Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş” kararı incelendiğinde BTK Başkanı tarafından 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi dayanak gösterilerek verilecek erişimin engellenmesi kararları, ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve ivedilikle müdahale etmeyi gerektirecek durumlarda usul ve yasaya uygun olacaktır. (Wikimedia Foundation INC. ve Diğerleri Başvurusu, 2019) (Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş Başvurusu, 2019)

Ekşi Sözlük yönetimi tarafından açıklama ile bilgi edindiğimiz üzere, BTK gerekçe olarak aşağıdaki hususları göstermiştir:

“Ekşi sözlük yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, her ne kadar sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları ekşi sözlük yönetimi tarafından yerine getirilse de bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığından bahisle kamu düzeninin etkilendiği, özellikle deprem sonrasında askeriye ve devlet kurumları hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğunun tespiti ile site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetiminin sağlanmadığı, zararlı paylaşımların ve yorumların ekşi sözlük yönetimi tarafından engellenmediği…”

Ekşi Sözlük’ün BTK tarafından kapatılma sebepleri ve bu kararı onaylayan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kesin kararı incelendiğinde, “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve ivedilikle müdahale etmeyi gerektirecek durum” kavramı usule ve yasaya uygun olarak detaylandırılmamış, erişim engeline konu “entryler ve başlıklar” ile sınırlama sebepleri arasındaki ilişki yeterince somutlaştırılmamıştır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, yalnızca yasaya bağlı kalarak bir karar vermesi gerekirken, “sitedeki kullanıcıların muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında” şeklindeki ifadesi ile Ekşi Sözlük kullanıcılarını ayrıştırma yoluna gitmiş, kullanıcıları adeta kamu güvenliğini tehdit etmeyenler ve muhalifler olarak sınıflandırmıştır.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin deyimi ile “muhalif olmayanların” hangi paylaşımlarının sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok  kısa sürede siteden kaldırıldığı şeklindeki ifadeleri de son derece soyut olup hiçbir istatistiksel veriye de dayanmamaktadır. Karar verilirken, “muhalif” ve “muhalif olmayan” kişiler kavramının açıklanması, hangi entrylerin muhalif hangilerinin de muhalif olmayan entry olduğunun açıkça belirtilmesi, daha da önemlisi bu açıklamaların ardından muhalif olmadığı iddia edilen entrynin muhalif olan entryden çok daha kısa sürede kaldırıldığı hususunun belgelenmesi gerekmekte idi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin “site sahibi veya yetkililerinin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklarinin olmadığının savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu” şeklindeki ifadesinin eleştirmeye değer olduğu kanaatindeyim. Ekşi Sözlük, yalnızca bir yer sağlayıcı platform konumunda olup, yazarların yazdıkları içeriklerin oluşturulmasında ve özel olarak yayılmasında bir rol oynamamaktadır. Yazarlar kendi özgün düşüncelerini dile getirmekte ve site üzerinden paylaşıma sokmaktadır. Ekşi Sözlük’ün yaptığı açıklamalar uyarınca, hukuka aykırı olarak görülen içeriklere müdahale edilmekte ve entrynin engellenmesine yönelik sulh ceza hakimliği kararları da usule uygun olarak uygulanmaktadır.

Nitekim Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 2 Mart 2023 tarihli itiraz kabul kararında, “idare tarafından da erişim engeline konu paylaşımların kaldırılmadığına yönelik bilgi belge sunulmadığı, ilgili sitenin mahkemeler tarafından verilen kararları uyguladığı, bu aşamada tüm sitenin kapatılmasının orantısız olacağı” ifadesini kullanmıştır.

BTK’nın ve hakimliğin bu düşüncesine göre, Twitter’ın sahibi Elon Musk ve yöneticileri de twitter üzerinden yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek ve kullanıcıların paylaşımlarında iştirakları bulunacaktır. Gerçi 2014 yılında, Twitter da, 5651 sayılı Kanun’un 8/1-a-5 hükmüne dayanılarak kapatılmış olup, Ankara 15. İdare Mahkemesi 2014/511 E. numaralı ve 25 Mart 2014 tarihli kararı ile, Twitter’ın tamamına erişim engeli getiren TİB’in kararının AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına uygun olmadığına hükmetmiş ve yürütmeyi durdurma kararı (Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2014/511 E. Numaralı ve 25 Mart 2014 Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı)

Erişim engeline ilişkin BTK ve hakimlik kararlarında, hangi paylaşımların hangi fiillere sebep olduğu hususu da ifade edilmemiştir. Örneğin mezkur kararlarda, hangi kullanıcının hangi tarih ve saatli entrysinin kamu güvenliğini, genel sağlığı, kişilerin can ve mal güvenliğini, milli güvenliği tehdit ettiği belirtilmemiştir.

5651 sayılı kanunun 8/A maddesi son derece istisnai hallerde uygulanabilecek bir madde olmasına rağmen, tabiri caizse pire için yorgan yakılmış, hukuka aykırı olan içeriklerin tespit edilerek siteden kaldırılması yolu yerine kolaya kaçılarak tüm sitenin kapatılması dayanaksız gerekçelerle daha uygun görülmüştür.

Hakimlik,  “devlet otoritesinin bozulduğunu” ifade ederek kamu güvenliği ile bağlantı kurmaya çalışmış ancak bu hususları da somutlaştırmamış, keyfiliğe yol açacak şekilde geniş bir yorumlama yoluna gitmiştir. Hakimlikten beklenen, devletin otoritesinin nasıl bozulduğunun detaylıca açıklanması iken, ardından gelen “kamu güvenliğinin olmadığı toplumlarda özgürlükten bahsedilemeyeceği” şeklindeki ifadenin konu ile nasıl bir ilgisinin olduğu da anlaşılamamıştır.

Bu günlerde yalnızca VPN ile erişilebilen Ekşi Sözlük’ün tamamına getirilen erişimin engellenmesi kararı, ayda 32 milyon kişinin ve sitedeki yazarların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale olup Anayasa’nın 26. Maddesinin doğrudan ihlali niteliğindedir. Erişim engellenmesi kararı verilirken orantılılık ilkesi iyice irdelenmeli ve demokratik bir toplumun gereği olup olmadığı araştırılmalıdır. (Taşkın, 2016)

Nitekim, Youtube’un erişeme engellenmesinin ardından yapılan bireysel başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararında da orantılılık üzerinde durulmuş, yalnızca hukuka aykırılığı tespit edilen içeriklerin tedbire tabi tutulma olanağı var iken ve daha hafif nitelikteki bir müdahale tedbirinin varlığı araştırılmaksızın verilen erişim engeli kararının orantılılık ilkesi ile bağdaşmayacağı kanaatine varılmıştır. (Youtube LLC ve Diğerleri Başvurusu, 2014)

SONUÇ

5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinin birçok açıdan Anayasa’ya aykırı olduğunu ve adli yargı yerine idareye bu denli bir güç verilmesinin demokratik toplum ilkelerine aykırı olduğunu şerh düşmekle Ekşi Sözlük’ün tamamına verilen erişimin engellenmesi kararının hatalı olduğu kanaatindeyim.

Tıpkı Twitter, Youtube ve Vikipedi kararlarında olduğu gibi Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelinin “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin ihlali” ve “haberleşme hürriyetinin ihlali” kapsamında kaldırılacağını umut etmekteyim.

Hakların özüne dokunulmadığı, fikirlerin serbestçe tartışılabildiği, çok sesliliğin bir zenginlik olarak görüldüğü, Anayasa Mahkemesi kararlarından ders alındığı ve ifade hürriyetinin değil de keyfiliğin engellendiği bir ülke hayali ile…

KAYNAKÇA

ssg, 1999. https://eksisozluk.com. [Çevrimiçi] Available at: https://eksisozluk.com/entry/1 [Erişildi: 30 Mart 2023].

Gürel, E. & Yakın, M., 2013. Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür. Selçuk İletişim, 4(4), s. 203-219.

Purut, B., 2023. Ekşi Sözlüğü Kapattı! Başak Purut Sordu Twitter Açık Yerli Milli Ekşi Sözlük Neden Kapalı? Available at: https://www.youtube.com/watch?v=mJCiLI-c9c8&ab_channel=FatihPortakalTV [Röportaj] (23 Şubat 2023).

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/12/2019 tarihinde, Wikimedia Foundation Inc. ve Diğerleri (B. No: 2017/22355) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 22/05/2019 tarihinde, Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş Başvurusu (B. No: 2015/18936) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve 28. Maddesinde güvence altına alınan basın hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2014/511 E. Numaralı ve 25 Mart 2014 Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı

Taşkın, Ş. C., 2016. İnternete Erişim Yasakları. 1. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/05/2014 tarihinde, Youtube LLC Corporation Service Company ve Diğerleri (B. No: 2014/4705) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.