Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC:The National Center for Missing and Exploited Children) kayıp çocukların bulunmasında devletlere ve ailelere yardımcı olmak, çocuk cinsel istismarını engellemek ve çocukların her konuda sömürülmesini engellemek amacıyla kurulmuş olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’nin etkin bir şekilde mücadele ettiği alanların başında çocuk pornografisi gelmektedir. NCMEC, çocuk istismarının yapıldığı çocuk pornografisine ilişkin görüntülerin bulundurulmasını, paylaşılmasını ve yayılmasını engellemek amacıyla sosyal medya kuruluşları ve servis sağlayıcıları ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Çocuk istismarı içeren görüntülerin paylaşıldığına ve kullanıldığına ilişkin bir ihbar sosyal medya kuruluşları ve servis sağlayıcıları tarafından, vakit kaybedilmeksizin Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne bildirilir. Yapılan bu bildirimde, çocuk istismarını içeren görüntüleri içeren kişinin sosyal medya hesabının kullanıcı adı, hesabı kullanan kişinin IP adresi, sosyal medya hesabına üye olurken kullanılan mail adresi ve telefon numarası bulunmaktadır.

Sosyal medya kuruluşları ve servis sağlayıcıları tarafından yapılan ihbarın ardından, NCMEC tarafından “Cybertipline” adı verilen bir rapor hazırlanmaktadır. Bu raporda, ihbarı yapan kuruluş, ihbarın sebebi ve mahiyeti, şüphelinin belirlenen adı-soyadı,  telefon ve mail bilgileri, ihbara konu görüntü yahut videonun müstehcenlik bilgisi, şüphelinin sosyal medya hesabına üye olurken kullandığı telefon numarasının operatör bilgisi, şüphelinin IP adresine denk düşen şehir bilgisi gibi hususlar bulunmaktadır.

Hazırlanan rapor NCMEC tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na e-mail şeklinde bildirilir. Aslında yapılan bu bildirim, hukuki anlamda bir suç duyurusudur. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cybertipline raporunda yer alan bilgiler doğrultusunda, dosyayı ilgili ilin emniyet müdürlüğüne gönderir. İlgili ilin emniyet müdürlüğü konu ile ilgili bir fezleke hazırlayarak durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir. Cumhuriyet Başsavcılıkları da, durumun mahiyetine göre Türk Ceza Kanunu madde 226 kapsamındaki müstehcenlik suçları ilgili olarak soruşturma işlemlerine devam etmektedir.

Açılan soruşturmalar kapsamında yürütülen kovuşturmalar incelendiğinde şüpheli yahut şüpheliler hakkında genellikle Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesinin 3. Fıkrası kapsamında yargılamalar yapıldığı görülmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesinin 3. Fıkrası Uyarınca,

“Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan ve bağışçıları sayesinde çalışmalarını yürüten bir kuruluştur. 2022 verilerine göre NCMEC, 32 milyondan fazla çocuk istimarı yahut çocuk sömürüsüne ilişkin ihbar almıştır.

Çocuk istismarının, çocuk sömürüsünün ve yazarken dahi iğrendiğim çocuk pornografisi sektörünün bitirilmesi için devletlerin işbirliği içerisinde çalışması ve bu tür kuruluşların desteklenmesi çok önemlidir.

KAYNAKÇA

https://www.missingkids.org (Erişim Tarihi:12.02.2024)

https://www.icmec.org (Erişim Tarihi:12.02.2024)

https://report.cybertip.org (Erişim Tarihi:12.02.2024)