Vergi nedir?

Kamusal hizmetlerin karşılanması maksadıyla, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının kişilerden aldıkları ücretlerdir. “Vergi ödemek” Anayasamızda yer almakla birlikte, herkesin ödeme gücüne göre ödemekle mükellef olduğu bir görevidir.

Verginin Konusu:

Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Değerli konut vergisi bakımından, ekonomik unsur burada konut olmakla birlikte, mesken nitelikli taşınmazın değerine göre alınacak bir vergi durumu söz konusudur.

Değerli Konut Vergisi

Taşınmaz değerine karşılık değer konut vergisi

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL

arasında olanların;

Binde 3’ü değerli konut vergisi olarak ödenecektir.

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanların;

Binde 6’sı değerli konut vergisi olarak ödenecektir.

10.000.001 TL’yi aşanların;

Binde 10’u değerli konut vergisi olarak ödenecektir.

oranında vergilendirileceği hüküm altına alınmıştı.

20.2.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile Emlak Vergisi Kanunu’nun “Değerli Konut Vergisi” ile ilgili düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Değerli konut vergisinin uygulamasında 20.02.2020 tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

- Değeri 5 ile 7.5 milyon lira arasında değere sahip ev için binde 3 vergi ödenecek.

- 10 milyon liraya kadar olan evlerin 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 TL (binde 1) aşan kısmı için binde 6 vergi verilecek.

- 10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon liralık kısım için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 olarak alınacak.

- Konutların değerini Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü devre dışı bırakılarak değerli konut vergisinin vergi değeri üzerinden alınacağı kararlaştırıldı.

Peki paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyet için durum nasıl?

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak olup değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek.

Konut vergisine ilişkin mükellefiyet ne zamandan itibaren başlayacak?

Konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak.

Değerli konut vergisinin uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirlediği değerler mi dikkate alınacak?

Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün değerli konut vergisine tabi tutulacak mesken nitelikli taşınmaz ile ilgili değer belirleme görevi kaldırılmış oldu. Değer Belirleme İşlemi Emlak Vergisi Kanunu sistematiği içinde gerçekleşecektir.

Hangi değerin üstündeki konutlar bu verginin kapsamındadır?

Değerli Konut Vergisinin konusuna Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Kanunun 29’uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar girmektedir.

Muaf olan mesken nitelikli taşınmazlar hangileridir?

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar başkaca bir şart aranmaksızın değerli konut vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Yeni düzenlemeye göre tek evi olanlar hiçbir vergi ödemeyecekler ancak birden fazla değerli konutu olan kimselerin en düşük değerli taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) vergiden muaf olmaktadır. Fakat ikinci evden başlayarak kalan tüm evler için 5 milyon liraya kadar olması kaydıyla yine hiç vergi ödenmeyecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar muafiyet kapsamına alınmıştır.

Kanun metni: 31045 sayılı Resmi Gazete- Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-Kanun no:7221