Türkiye sınırları içerisinde, kıymeti 9 milyon 967 bin lirayı geçen konutlar için değerli konut vergisi ödenmektedir. Bu verginin beyanında ise süre 20.02.2024 tarihinde sona ermektedir. Bilindiği gibi, değerli konut vergisine ilişkin uygulama, 2019 yılında yapılan bir düzenleme ile 1319 sayılı emlak vergisi yasasının 29. Md. göre yapılmaktadır.

Verginin konusunu,  değerli konutlar oluşturmaktadır. Buna göre, 2023 yılında ki değerler ile sahip olunulan konutun değeri 9 milyon 967 bin TL’yi geçmesi gerekir. Bununla ilgili beyanname ise 20.02.2024 günü mesai bitimine kadar verilmesi zorunludur.

Yine, el birliği şeklindeki mülkiyette, ( miras gibi) malikler tarafından müşterek veya ferdi beyanname verilmesi mümkün bulunmaktadır. Burada dikkat edilecek nokta: Müşterek mülkiyette her paydaş beyannamesini ayrı verebilir.

Ülke sırları dâhilinde, mesken nitelikte ki, bir taşınması olanların ise beyanname vermeleri ( muafiyet içinde kalmak koşuluyla) gerekmez. Yine, birden fazla dairesi olan, kimselerin ayrı ayrı değeri 9 milyon 967 bin liranın altında kalıyor ise yine bunlarda beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

İzmir, İstanbul, Ankara, Bodrum ve benzer yerlerde, yüksek değeri olan konutların veya villaların değerleri her yıl yeniden değerlenme katsayısıyla, artacağı hususu dikkate alındığında beyanname verilip verilmeyeceği dikkatlice araştırılmalıdır.

Söz konusu beyannamelerin, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. Beyannamelerin, internet ortamında Gelir İdaresine bağlı vergi dairelerine verilmesi mümkündür.

Ödenecek değerli konut vergisi, miktarı matrah üzerinden binde 3 olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu verginin, ödenmemesi halinde aylık yüzde 3 gecikme zammı yürütülmektedir.

Değerli konut vergisi uygulamasının, 14 milyon 952 bin lirası ile 19 milyon 936 bin lira arasında binde 6, 19 milyon 936 bin liradan fazla olan konutlarda ise, binde 10 nispetinde dikkate alındığında, söz konusu rakamlar önemli boyutlara varacaktır. Burada da gene ödemenin, geciktirilmesi halinde aylık yüzde 3,5 üzerinden gecikme zammı ayrıca ödenecektir.

Son olarak, değerli konut vergisi yılda iki eşit taksitte Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Dileyen mükellefler tek seferde ve peşin olarak, ödenmesi mümkündür.