Güçlendirilmiş parlamenter sistem, birçok ülkenin tercih ettiği bir yönetim modelidir. Bu sistemde, yürütme organı parlamento üyeleri arasından seçilir ve yasama ve yürütme organları arasındaki güç paylaşımı daha dengeli bir şekilde yapılır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin birçok avantajı vardır. Bu makalede, bu avantajlardan bazılarına yer vereceğim.

1. Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanması

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, yasama ve yürütme organları arasındaki güç paylaşımını daha dengeli bir şekilde yapar. Bu sayede, güçler ayrılığı ilkesinin uygulanması daha kolay olur. Yasama organı olan parlamento, yürütme organını denetleyebilir ve yasama organı ile yürütme organı arasındaki ilişki daha şeffaf hale gelir. Güçler ayrılığı aynı zamanda yargının da bağımsız ve tarafsız şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Devletin temel güçlerinin bir yöneticide olması riskli bir durumdur. Yargı üzerinde baskıya sebebiyet verebilir. Yargının çifte standart uyguladığı bir sistem çökmek durumunda kalır.

2. Hızlı ve Etkili Karar Alabilme Yeteneği

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, hızlı ve etkili karar alabilme yeteneği sağlar. Parlamento üyeleri, yasama organı olarak yasaları hızlı bir şekilde çıkartabilir. Yürütme organı olan hükümet ise, bu yasaları hızlı bir şekilde uygulayabilir. Bu sayede, ülke yönetimi daha etkili ve verimli hale gelir.Ancak parlamenter sistem yerine başkanlık sistemine geçildiğinde bu süreç uzayabilecek ve bürokrasinin iş yükü artacaktır.

3. İstikrarlı Bir Yönetim Sağlama

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, istikrarlı bir yönetim sağlar. Hükümetin güven oyu alması ve parlamentonun dağıtılması daha zor olduğu için, hükümetler daha uzun sürelerle görev yapabilirler. Bu da, politik istikrarı ve ülke yönetimindeki sürekliliği sağlar. Yönetim güçlerinin tek kişide toplandığı sistemde ise yürütmeyi meydana getiren bileşenlerden sorumlu kişiler sürekli değiştirilebilir. Bu da keyfi ve istikrarsız yönetime sebebiyet verebilir. Sorumlu kimselerin kısa sürede değişmesi dolaylı olarak ülke ekonomisine de zarar verebilir. Görevden alınıp, yerine yeni atananlar için politikalara ve mevcut prosedüre hakim olabilmeleri için zamana ihtiyaç duyulacaktır.

4. Çok Partili Sistemlerde Eşit Temsil İlkesinin Uygulanması

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, çok partili sistemlerde eşit temsil ilkesinin uygulanmasını sağlar. Farklı siyasi partilerin parlamentoda temsil edilmesi, farklı görüşlerin dinlenmesine ve çeşitliliğin korunmasına yardımcı olur. Bu da, demokratik bir yönetim için önemlidir. Farklı ilkelere sahip siyasi partilerin parlamentoda yer alması çok sesliliği sağlar. Demokrasiye katkıda bulunur. Bu durum aynı zamanda etkisiz partilerin de mecliste çoğalması riskini beraberinde getirebilir. Her ne kadar parlamentoda farklı görüşte partilerin olmasını olumlu karşılasak da seçim barajının olması gerektiğini savunmaktayız. Ancak bu seçim barajı her halükarda %5 ‘i geçmemelidir. Ayrıca seçimde ittifak yapmak suretiyle farklı bir siyasi partinin listesinden aday gösterip barajı geçmese de parlamentoda yer alabilme olanağı kaldırılmalıdır.%5 oranın üzerinde konulacak seçim barajları, yeni partilerin parlamentoda kendi ilkelerini duyurmalarına fırsat vermemesine sebebiyet verebilir. Çok sesliliği engelleyebilecektir. Ayrıca birbirini tekrar eden ve sürekli aynı kararları veren partilere parlamentoda etkisi olmadığı gerekçesiyle yer verilmemelidir. Bir siyasi partinin kendi logosuyla kurulup, mecliste bulunmasının en önemli amacı ilkelerini savunmaktır. Mecliste kalabilmek için kendi ilkelerinden sapmak yerine, siyasi partisini  sonlandırıp desteklediği partiyle birleşebilir.

5. Yurttaş Katılımının Artırılması

Güçlendirilmiş parlamenter sistem, yurttaş katılımının artırılmasına yardımcı olur. Parlamento üyeleri, seçmenlerin temsilcileri olduğu için, seçmenlerin görüşlerini dinlemek zorundadırlar. Bu da, vatandaşların politik sürece katılımını artırır. Dolayısıyla, parlamenter sistemde halk, sesini daha kolay parlamentoya duyurabilecektir.

Sonuç olarak, güçlendirilmiş parlamenter sistem birçok avantaja sahiptir. Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanması, hızlı ve etkili karar alabilme yeteneği, istikrarlı bir yönetim sağlama, çok partili sistemlerde eşit temsil ilkesinin uygulanması ve yurttaş katılımının artırılması, güçlendirilmiş parlamenter sistemin en önemli avantajlarıdır. Bu sistem, demokratik bir yönetim için önemli bir araçtır ve birçok ülke tarafından tercih edilmektedir. Güçler ayrılığının etkili biçimde uygulanmasını garantiler. Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının doğru çalışmasına katkıda bulunur. Denetim mekanizmalarının işlemesini sağlar.