Günümüzde sosyal iletişim araçlarının hayatımıza neredeyse hâkimiyet kurduğu yadsınamaz bir gerçektir. Değişen dünya düzeniyle birlikte teknolojik iletişim araçları neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesiyle birlikte insanların neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, internet erişimine sahip her kesimden insanı bir araya getiren bir platformdur.

İletişim araçlarının hayatımızı büyük bir ölçüde kolaylaştırmasının yanı sıra elbette ki dezavantajları da bulunmaktadır. Değişen yaşam tarzları ve internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak bazı suçların işleniş şekli de bu bağlamda değişmiştir. Sadece basit bir üyelik işlemi ile giriş yapılan sosyal medya mecralarında gerçek kimlik bilgilerinin yanı sıra gerçeği yansıtmayarak kimlik bilgilerinin gizlenmesi suretiyle anonim olarak üye olma durumları da mevcuttur. Neredeyse her yaştan ve her kesimden insanın bulunduğu sosyal medya platformları kötü niyetli kişilerce suç işlemek amacıyla kullanılabilmektedir.

İnternet yoluyla kötü niyetli kişilerce gerçekleştirilen bu uygunsuz davranışların en yaygın örneği TCK m.105’de düzenlenen cinsel taciz suçudur.

Cinsel taciz suçu, TCK’nin cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünün 105. maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun oluşması için mağduru cinsellik içeren söz ve davranışlarla rahatsız etmek ve bu eylemi gerçekleştirirken vücuda herhangi bir temasın olmaması gerekmektedir. Eylemin dokunma şeklinde gerçekleşmesi durumunda niteliğine göre cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçu oluşacaktır. Cinsel taciz suçu; söz ve davranışlarla gerçekleşmektedir.

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Kanun koyucu, cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için fiziki temas aramamıştır. Mağdurun sanal ortamda da cinsel tacize uğramasını TCK kapsamında suç olarak kabul etmiştir. Kanunumuz, cinsel taciz eyleminin posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesini suçun nitelikli hali olarak kabul etmiş ve şikâyete dahi tabi tutmamıştır

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilir. Bu suç cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.  Bu suça maruz kalan mağdur;

- En yakın polis merkezine giderek taciz eden kişinin gönderdiği mesajları ve mesajların geldiği telefon numarasını içeren bir dilekçe ile şikâyetçi olabilir.

- En yakın cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulunabilir ve taciz eden kişinin tespit edilmesi sağlanabilir.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Polis İhbar Hattından ihbar edilebilir.

Cinsel taciz suçunun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlendiği tarihten itibaren 8 yıllık zaman aşımı süresi bulunmakta olup bu suça ilişkin görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.