İşten kendi isteğiyle ayrılmak isteyen çalışan, işverene önceden bildirimde bulunmak zorundadır. İhbar süresi, çalışan için de geçerlidir.

Bu husus 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yalnızca işveren değil, çalışan, yani işçi de bildirim süresine uymak, belli bir süre önce işverene işten ayrılacağını bildirmek zorundadır. İş Kanunu’ndaki ihbar süreleri hem çalışan, hem de işveren için geçerlidir.

Süreli fesih

Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Avukat Rana KONAL KÜTÜK