Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Riziko gerçekleşti ve zararın sigorta şirketi tarafından karşılanmasını istiyorsunuz.

Bu yazımızda sigorta şirketine başvuruyu ve başvurunun olumsuz olması ya da istediğiniz gibi sonuçlanmaması durumunda yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Dava açmadan / tahkime gitmeden önce sigorta şirketine başvurmalısınız.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, sigortacıya başvurmadan önce, dava açamazsınız, tahkime başvuramazsınız, yani sigortalattırdığınız risk gerçekleştiğinde, öncelikle sigorta şirketine başvurmak zorundasınız.

Sigorta şirketine başvurduktan sonra, Trafik Sigortası ise 15 gün, diğer sigortalardan biri ise 15 iş günü beklemeniz gerekir.

Karşı yargı/tahkim yoluna başvurmadan önce, sigortacıya başvuru zorunluluğu vardır. Başvuru zorunluluğunu düzenleyen iki ayrı kanun hükmü bulunmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvuru için beklenmesi gereken cevap süresi Sigorta Kanunu’na göre 15 günüdür. Karayolları Trafik Kanunu’na göre ise bu süre 15 gündür.

Sigortacılık Kanunu’na göre, “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.” Bu düzenleme çerçevesinde, sigortacıya karşı yargı veya tahkim yoluna başvurulabilmesi için öncelikli olarak ilgili sigorta kuruluşuna gerekli başvuruların yapılması ve yapılan başvuruların kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlanması gerekmektedir.

Sigorta şirketine başvurduğunuzu belgeleyemememiz durumunda dava açamaz / tahkim yoluna başvuramazsınız.

Sigorta şirketine başvuruda ise, asıl önemli olan, başvuru yaptığınızı belgelemenizdir. Başvuru yaptığınız tarihin de belgelenmesi çok önemlidir, zira sigorta şirketinin başvurunuza cevap süresi, başvurunuzun şirkete ulaştığı tarihte başlar. Sigorta şirketlerinin neredeyse tamamında online hasar ihbarı kısmı vardır, online başvuru yapabilirsiniz, elektronik posta ile başvuru yapabilirsiniz, iadeli taahhütlü posta gönderebilirsiniz ve en sağlıklısı ise noter vasıtasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz, önemli bir nokta, başvuru dilekçenizde ekler yer almalı, yani eksik başvuru belgesi sunduğunuz iddiasına karşı, sigorta şirketinin istediği tüm belgeleri hazırlamalı ve başvuru dilekçenize de o belgelerin ekte sunulduğunu belirtmelisiniz. Kanunda “uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruların yapılmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığının belgelenmiş olması gerekir” demektedir. Yani başvuru yaptığını belgeleyememeniz durumunda, dava açamaz, tahkime başvuramazsınız.

SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURUM KISMEN / TAMAMEN REDDEDİLDİ, SİGORTA ŞİRKETİ BAŞVURUMUN ÜZERİNDEN 15 İŞ GÜNÜ GEÇMESİNE RAĞMEN CEVAP VERMEDİ, NE YAPMALIYIM?

Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim Komisyonu'na üye ise ve başvuruda bulunduğunuzda sigorta kuruluşu talebinizi tamamen veya kısmen reddettiyse veya talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı olarak cevap vermediyse başvuru formunu eksiksiz doldurup ekindeki belgelerle birlikte Komisyona şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz.

Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için Zorunlu Sigortalar hariç, uyuşmazlık konusu rizikonun ilgili kuruluşun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Zorunlu Sigortalarda ise kuruluşun Komisyonumuza üye olup olmadığına bakılmaksızın, 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için Komisyonumuza başvuru yapılabilmektedir.