Halk arasında corona virüs olarak adlandırılan covid-19 virüsünün tüm dünyada yaygınlaşması, büyük korku ve paniğe neden oldu. Seyahat etmek için en çok tercih edilen yurtdışı rotalarından İtalya ve Almanya’da okullar tatil edildi, Suudi Arabistan kabe ziyaretlerini durdurdu ve birçok noktadan ülkemize yapılacak uçuşlar kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından, önceden planladıkları yurtdışı turlarını iptal etmek isteyen tüketiciler, tur şirketleri ile sorun yaşamaya başladılar, tur şirketleri tüketicinin erteleme ve/veya iptal isteklerini geri çevirmekteler. Son zamanlarda bu tür şikâyeti olan tüketici sayısının artması, bu yazıyı yazma gereğini doğurdu.

Öncelikle ve önemle belirtmeliyiz ki, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, koruyucu maskelerle ilgili yaptığı açıklama sırasında korona virüsünün paket turların iptalinde mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Peki bu durumda tüketici ne yapabilir? Hakları nelerdir?

Mevzuattan kısaca söz edelim. 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan “PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ”, 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun “Paket Tur Sözleşmeleri” başlıklı 51. Ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, paket tur organizasyonlarında gerek yüz yüze yapılan gerekse mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinde uyulması zorunlu hükümleri taşımaktadır.

Corona Virüs nedeniyle daha önceden satın aldığı paket turu iptal etmek isteyen tüketicinin yararlanacağı hüküm, “PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ”nin ‘Sözleşmenin feshi’ başlıklı 16. Maddesinin 4 fıkrasıdır, buna göre; “Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.” Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.

Sorun yaşayan tüketici, her seyahat acentesinin üyesi olduğu, “TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ”ne ivedilikle durumu bildirmelidir.

Paket Turlar ile ilgili sorun yaşayan tüketicinin,

a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,

başvurması gereklidir.