Av. Sedat OKUDUCU
Av. Sedat OKUDUCU
Yazarın Makaleleri
TUTUKLAMA TEDBİRİNDEKİ SORUNLAR
I. GENEL OLARAK Ceza muhakemesinde en önemli koruma tedbirlerinden olan tutuklama, bir yargıç kararıyla Anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle bir kişinin (sanık veya şüphelinin) henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmesinden...
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI SUÇU VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Propaganda Kavramı Terör örgütü propagandası suçunun fiili unsurunu 'propaganda yapmak” oluşturmaktadır. Propaganda; İtalyanca'dan dilimize geçmiş bir kelime olup Türkçe'de; 'Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına...
SAVCININ TARAFSIZLIĞI VE SANIĞIN LEHİNE OLAN DELİLLERİ TOPLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar....
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ
Şüpheden sanık yararlanır (in dubio pro reo) ilkesi, ceza muhakemesinde ispat konusunda bir husus kesin olarak aydınlatılamadığında sanık lehine sonuç çıkarılması ve karar verilmesi gerektiğini ifade eden ilkedir.[i] Şüpheden sanık yararlanır...
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN SANIĞIN BEYANLARININ DELİL NİTELİĞİ
Türk Hukuk Sisteminde bazı suçlar bakımından düzenlenen etkin pişmanlık kurumu, son zamanlarda uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY soruşturmaları başlatılmış ve çıkarılan...
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA MADDİ MENFAAT ELDE ETME AMACI VE CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN NEDENLERİN TESPİTİ
Ülkemiz tarih boyunca her zaman jeopolitik açıdan önemli bir konumda olmuştur. İpek yolu gibi önemli ticaret yollarının ana güzergahında bulunmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de bu önemini koruyan Türkiye doğunun...
ÜLKEMİZDE UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ SUÇU UYGULAMASI
Uygulamada karşımıza sıklıkla çıkan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu TCK'nın 188. maddesinde seçimlik hareketli bir suç şeklinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali,...