Av. Meryem DUACI
Av. Meryem DUACI
Yazarın Makaleleri
TAZYİK HAPSİ VE İNFAZINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Uygulamada borçlunun ödeme şartını (taahhüdü) ihlal etmesi, nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu yerine getirmemesi ya da çocuk teslimi kararlarına aykırı davranılmasının sonucu olarak ya da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı...
AVUKATLIK KANUNU M.5/A’DA SAYILAN SUÇLARDAN VERİLEN HAGB KARARININ AVUKATLIK DİSİPLİN HUKUKUNA ETKİSİ
Ceza Muhakemesi Hukuku' nun birçok yapısal sorunu bünyesinde barındıran ve uygulamada en çok tartışılan konularından biri olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu (HAGB), sonuçlarını sadece ceza yargılamasında değil...
Ceza Muhakemesi Kanunu’ na Göre Mağdurun Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması
Suça ilişkin delillerin vücut üzerinde kalmasının doğal sonucu olarak şüpheli, sanık ve diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması önem arz etmektedir.[i] Özellikle bu yöntemle elde edilen delillerin beyan deliline göre...
CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUĞUN İFADESİNİN ALINMASI USULLERİ
Ceza muhakemesi hukuku maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatını amaçladığı için ispat ve delil hususu önem arz etmektedir. Hukuk yargılamasının aksine ceza yargılamasında hukuka uygun elde edilmiş her türlü delille...
29.02.2020 Tarihli 31054 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı Üzerine;
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (YİBBGK), 19.12.2019 tarihinde verdiği ve 29.02.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan, tüm mahkemeler için bağlayıcı önemli bir karara imza attı. Bu kararın hukuki alt yapısında,...
İNFAZ HUKUKU’NDA DÜZENLENEN BİR DİSİPLİN CEZASI: 'HÜCRE CEZASI'
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına çokça konu olan ve infaz sistemi içinde hükümlü ve tutuklulara uygulanan en ağır disiplin cezası olarak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun' un (CGTİHK)...
Mahrem Eş Ziyaretinin Türk İnfaz Sisteminde Uygulaması
Kişi hak ve hürriyetlerine yönelik gerçekleştiren en temel sınırlamalar kendisini ceza hukuku alanında göstermektedir. Devlet, toplumsal düzeni sağlamak ve temel hak ve hürriyetleri korumak için bir taraftan bireyleri korumaya yönelik önlemler...