Gazi Mustafa Kemal’in 1924 Erzurum depremi sonrasında söylediği “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" uyarısı unutulduğu için felaketin boyutu büyümüştür.

Ancak Türkiye’ye zarar verecek depremler yalnız yer sarsıntısı değildir. Laik, demokratik cumhuriyete yönelik tehditler için de aynı uyarıyı yapan Atatürk’ün “Efendiler ve ey Millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.. Laik Cumhuriyet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz.” deyişi, bir başka deprem felaketine uğramamak için unutulmamalıdır.
     
Av.A.Erdem Akyüz