Av. Cumali Şimşek - Geçici Koruma Rejiminde Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri 

Moderatör: Süleyman Yasir Zorlu-Rıdvan Akın

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-1: Türk Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-2: Uluslararası Göç Hukukuna Giriş

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-3: Uygulamada Yabancılar & Göç Hukuku

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-4: Sınır Dışı Etmenin Yargısal Denetimi

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-5: Geri Gönderme Yasağı

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-6: Uluslararası Hukuk, Göç ve Yük Paylaşımı

>> Yabancılar, Göç ve Mülteci Hukuku-7: Gereklilik İlkesi