Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir işçinin parmaklarını kaybetmesine neden olan kaza nedeniyle, iş güvenliği konusunda gerekli eğitimi vermeyen sorumlu müdürün cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Manisa'da kablo imalatçısı bir firmanın fabrikasında çalışan işçi, bir makineyi temizlerken yaşanan kaza nedeniyle 3 parmağını kaybetti.

İşçi, makinenin orijinal ayarlarıyla oynandığı, hızlı üretim için yeniden programlandığı, makineye sensör konulmadığı gerekçeleriyle şikayetçi oldu.

Fabrikanın genel sorumlusu savunmasında, kaza anında fabrikada olmadığını, işçiye makineyle veya çalışmayla ilgili eğitim verilmediğini, işçinin deneyimli olduğunu, kazaları önlemek için sözlü uyarılarda bulunduklarını beyan etti.

Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesinin talebi doğrultusunda, makine yüksek mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve makine mühendisinden oluşan bir heyet tarafından bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi raporunda, olayda, işçilere gerekli eğitimi vermeyen, çalışmalarını denetlemeyen, iş disiplini ve iş organizasyonunu sağlamayan sorumlu müdürün tali kusurlu olduğu belirtildi.

Mahkeme ise sorumlu müdüre isnat olunan suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

Mahkeme kararında, sırf iş güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli eğitimin verdirilmemesi, gerekli denetimin yaptırılmamasının ceza sorumluluğu bakımından yeterli olmadığı kaydedildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire kararında, bilirkişi raporuna göre, sorumlu müdürün, işyerinin genel sorumlusu olarak iş güvenliği konusunda işçilere gerekli eğitimleri vermemesi, işçilerin çalışmalarını denetlememesi ve iş organizasyonunu sağlamaması nedeniyle tali kusurlu olduğuna işaret edilerek, beraat yerine hukuki durumunun buna göre tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Bozma kararı üzerine dosyayı tekrar görüşen Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ilk kararında direndi.

Direnme kararında, tazminat hukuku ilkeleri bakımından sorumluluğu doğuran kusurluluk ile ceza hukuku ilkeleri bakımından mahkumiyet sonucunu doğuran kusurluluğun ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, gerekli eğitimlerin verilmemesinin cezai müeyyideyi doğurmayacağı savunuldu.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gündemine geldi.

Kurul, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak, yaşanan kaza nedeniyle iş güvenliği konusunda gerekli eğitimi vermeyen, işçilerin çalışmalarını denetlemeyen ve iş organizasyonunu sağlamayan sorumlu müdürün cezalandırılması gerektiğine hükmetti.