Sizleri sıkmaz ise, iki kısa ve güzel masalımız var:

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; zamanın birinde hayat pahalılığının arttığı ve zamların birbirini takip ettiği bir ülke varmış.

Ülkenin yöneticisi padişah, sadrazamı ve vezirlerini çağırmış ve “Sarayımın masrafları arttı, para yetişmiyor. Her şeye yüzde on zam yapın” demiş.

Sadrazam telaşla “Aman Sultanım, halk zaten zor geçiyor, bir karışıklık çıkmasın” demek üzere iken onun sözünü kesen Sultan “Derhal gidin ve zamları yapın” demiş.

Birkaç gün sonra Padişah, sadrazamı ve vezirleri tekrar çağırmış, durumu sormuş. Onlar büyük bir telaş içinde “Aman Sultanım, halk köşe başlarında toplandı, şikayetler arttı, tehlikeli bir durum var…” demek üzere iken duruma çok kızan Padişah “Hemen gidin ve her şeye yüzde yirmi daha zam yapın” demiş.

Birkaç gün sonra Padişah tarafından tekrar çağırılan vezirler, telaşlı ve ağlamaklı bir şekilde “Aman Padişahım, sokağa çıkmağa korkuyoruz, halk önüne gelen her şeyi deviriyor, kırıyor, bağırıp çağırıyorlar… “ demeye kalmadan Padişah onların sözlerin keserek sert bir şekilde “Hemen gidin ve her şeye yüzde kırk zam yapın” demiş.

Bir hafta sonra tekrar çağrılan ve Padişahın huzuruna çıkan vezirler, durum sorulunca, şaşkın bir şekilde “Valla Padişahım; biz bir şey anlamadık. Halk sokaklarda çalıp, oynayıp, gülüyor, halay çekiyorlar.” demiş.

Kıssadan hisse. Gökten üç elma düşmüş, biri Sultana, biri vezirlere, biri de zamları yiyince gülüp oynayanların başına, Onlar ermiş muradına, bir çıkalım kerevetine.

Bir masalımız daha var.

Masal masal matitas, çukura düşmüş çıkamaz. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı, bu masalı dinlemeyenleri kovalasın kambur kadı.

Bir varmış, bir yokmuş… Bir ülkenin Sultanı akıllı adamlarını çağırmış, ülkenin halini sormuş. “Kasada para kalmadı, halkın durumu perişan” demişler.

Hemen, her şeye % 20 zam yapın” demiş.

Aman Sultanım, zaman Sultanım” demişlerse de anlatamamışlar, % 20 zam yapmışlar.

Sultan, ertesi günü akıllı adamlarını çağırmış, ne olup bittiğini sormuş.”Aman Sultanım, herkes şikayet ediyor, gazeteler zamları yazıyor, halk kızgınlık içinde” demişler.

Sultan: “Şimdi de % 2 indirim yapın” demiş, indirimi yapmışlar.

Ertesi gün gene adamlarını çağırmış, ahval-i durumu sormuş. Adamlar şaşkınlık içinde: “Sultanım” demişler “Bütün basın yayın organları indirimi yazıyor, halk; hayat ucuzladı diye sokaklarda düğün dernek yapıyor” demişler…

Masal bu ya…, bir varmıış… bir yokmuuş… ben anamın beşiğini mıngır sallar iken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten, anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, masalı anlamayanlara döndürdüler dört köşeyi. Az gittik, uz gittik, altı ay bir güz gittik. Bir de arkamıza dönüp baktık ki ne görelim. Bir arpa boyu yol gitmişiz.

Avukat Ahmet Erdem AKYÜZ