Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle; 3 bin 36'sı adli yargı, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

20 ilin Başsavcısı değişti

Bu kapsamda 20 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Kararnameyle; Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Tatvan’da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlanmış ve ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapıldı.
 
Yargıtay’a 40 tetkik hâkimi, 4 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirildi.

Kararnamaye ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak, 4 ceza dairesi, 11 hukuk dairesi olmak üzere toplam 15 daire faaliyete geçirilecek. Bölge adliye mahkemelerine 291’i üye hâkim, 38’i Cumhuriyet savcısı, 55’i daire başkanı olmak üzere (bölge adliye mahkemelerinin kendi içerisindeki yer değişikliği ile birlikte) toplam 384 atama gerçekleştirildi.

Bu sayının 202’si ilave olarak bölge adliye mahkemelerine planlanan hâkim ve Cumhuriyet savcısıdır. Buna göre hem daire hem üye sayısı artırılarak bölge adliye mahkemelerinin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmıştır.

Buna ilave olarak İdari yargı alanında da 387 kişi atanmıştır. Bölge idare mahkemelerine; 69’u ilk derece mahkemelerinden, 2’si Danıştay tetkik hâkimliğinden olmak üzere 71 ilaveten üye ataması yapılarak, bu mahkemelerin etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmıştır. 

Böylece bölge idare mahkemelerinin iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle idari yargıda açılması muhtemel davalar öngörülerek Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ilaveten iki adet, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde ilaveten bir adet; ayrıca yıllık gelen iş yükü gözetilerek İzmir ilinde bir adet idare mahkemesi faaliyete geçirilmiştir. 

Bu kapsamda Hatay’ın 4 idare mahkemesi ve 20 üye; Gaziantep’in 4 idare mahkemesi ve 24 üye; Kahramanmaraş’ın 3 idare mahkemesi ve 15 üye; Malatya’nın 3 idare mahkemesi ve 15 üye; Şanlıurfa’nın 3 idare mahkemesi ve 18 üye; Adıyaman’ın 2 idare mahkemesi ve 12 üye ile faaliyet göstermesi planlanmıştır. 

Yine idari yargı teşkilatlanması olmayan Osmaniye ilinde bir adet idare mahkemesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla bir başkan ve altı üye ataması gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adlî ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

EK: 1- Adli Yargı Kararnamesi

EK: 2- İdari Yargı Kararnamesi

EK: 3- Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi