16 Nisan 2017 referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "uyum sağlanması" amacıyla 703 sayılı kanun hükümde kararname yayımlanmıştı. Kararname ile Başbakanlık ve mevcut bakanlıklar ile kamu, kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına son verilirken, kamu teşkilatı yeniden düzenlenmişti.

CHP söz konusu düzenlemelerin ancak yasa ile hayata geçirilebileceğini belirterek, KHK’nın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu gündeme aldı. 8 Aralık’ta toplanacak AYM Genel Kurulu’nun gündemi 703 sayılı KHK olacak. Mahkeme 5 gün boyunca başvuruyu değerlendirerek karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, bu görüşmede Başbakanlık, bakanlıklar ile bazı kurumların varlığına kararnameyle son verilmesinin Anayasa'ya aykırı olup olmadığını değerlendirecek. Şayet Mahkeme, bu düzenlemelerin KHK yerine ancak yasayla yapılacağına kanaat getirirse iptal kararı verecek. Bu durumda, mahkeme iptal kararını hemen yürürlüğe koymak yerine hükümete gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere süre tanıyabilir. (HaberTürk)