Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı 28 Ocak 2019 tarihli kararıyla tutuklu ve hükümlülerin hafta sonu kullandıkları telefonla görüşme haklarının hafta içi kullandırılmasına karar verdi. Gerekçe olarak da kurum mevcudunun kapasitenin üzerinde olduğu ve infaz memuru eksikliği gösterildi.

Konya’da bir cezaevinde bulanan anne Y.E.’nin ikisi ilkokul biri anaokuluna devam eden üç çocuğuyla görüşme saati çarşamba günleri 9.00-11.00 olarak belirlendi. Annenin, telefonla görüşmesinin, çocuklarının derslerinin olduğu saate denk geldiği için hafta sonuna ya da hafta içi 16.00-17.00 arasında kullanmak üzere kuruma verdiği itiraz dilekçesine cevap dahi verilmedi. İnfaz Hakimliği ve sonrasında itiraz edilen Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi de talebi reddetti. Anne 23 Aralık 2019’da Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yüksek Mahkeme 11 Mart 2021 tarihli kararında, “Çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve aile ilişkilerinin sürdürülmesini sağlayacak şekilde hareket edilmesi devletin pozitif yükümlülüklerinin gereğidir. Talebin neden karşılanmadığı hususunda somut ve yeterli bir şekilde gerekçe sunulmadığı anlaşılmakla olayda aile hayatına saygı hakkı bakımından devletten beklenen pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği sonucuna ulaşılmıştır” görüşüne yer verdi.

Anayasa Mahkemesi hükmünde şu ifadelere yer verildi: 

- Başvurucunun adli yardım talebinin kabulüne,

- Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

- Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine,

- Kararın aile hayatına saygı hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İnafz Hakimliği’ne gönderilmesine,

- Başvurucuya net 6 bin lira manevi tazminat ödenmesine, geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

>> ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İÇİN TIKLAYINIZ