Bölge İdare Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, bölge idare mahkemelerinin idari ve vergi dava dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümlerinin belirlenmesi çalışmaları 31.07.2023 tarihli ve 1659 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

Bölge idare mahkemelerinin yeni iş bölümlerinin 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

Bölge idare mahkemelerine ilişkin iş bölümü kararları ekte yer almakta olup, yeni iş bölümü kararlarının meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

Ekler:
 

1 - Adana Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

2 - Ankara Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

3 - Bursa Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

4 - Erzurum Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

5 - Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

6 - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

7 - İzmir Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

8 - Konya Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

9 - Samsun Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı