CHP, yasanın bazı maddelerinin Meclis İçtüzüğü’nün 38. maddesi ile Anayasa’nın 14 ayrı madddesi ve Türkiye’nin taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savunuyor. CHP İstanbul Milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, yasada ‘Anayasa’ya aykırı’ bulduğu bölümleri tespit etti. Prof. Dr. Kaboğlu, “Anayasa’ya uygunluk, hem sözü hem de özü açısından yapılmalıdır. Komisyonlar, İçtüzük madde 38’de öngörülen ve dört aşamadan oluşan yükümlülüğü yerine getirmek bir yana, Anayasa’ya uygunluk, gündem maddesi yapılmadan teklif metni bütünü ve madde görüşmelerine geçmektedir” dedi.

CHP’nin itiraz ettiği bir madde de Dernekler Kanunu’nda yapılan düzenlemeler oldu. Kaboğlu, düzenlemenin Anayasa’daki dernek özgürlüğüne yasaklar getirdiğini savundu. Avukatlara müvekkilleri ile ilgili bilgi verme zorunluluğu getiren düzenlemeye de itiraz edilecek. (Rifat Başaran / Hürriyet)