T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği

Sayı : E.87742275-010.07-0023-2023-118/21135 10.04.2023
Konu : Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerin de ağır şekilde etkilendiği depremler nedeniyle Kurulumuzca alınan tedbirlere ilişkin 06.04.2023 tarihli duyuru internet sitemizde yayımlanmak suretiyle tüm yargı teşkilatı ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Anılan duyurumuz sonrası, 10.04.2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 141 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi değiştirilerek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına Adıyaman ili Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ilçesi; Hatay ili Hassa ve Kırıkhan ilçeleri ile Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinin de eklenmesi nedeniyle 06.04.2023 tarihli duyurumuzun yeniden ele alınması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu itibarla;

1) Daha evvel yayımlanan konuya ilişkin 06.04.2023 tarihli duyurumuzun aynen uygulanmasına devam edilmesine,

2) Anılan duyuru kapsamına Adıyaman ili Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ilçesi; Hatay ili Hassa ve Kırıkhan ilçeleri ile Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinin de eklenmesine,

3) 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinde yapılan değişikliklerin onuncu fıkra bakımından 07.04.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren uygulanmasına,

4) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Genel Kurulun 10.04.2023 tarihli olağanüstü gündeminde karar verilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Mehmet Akif EKİNCİ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Başkanvekili

Ek: 141 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Dağıtım:
Gereği:
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bilgi:

Yargıtay Başkanlığına

Danıştay Başkanlığına

Adalet Bakanlığına