Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği’nin talebi üzerine; Depremin yoğun bir şekilde etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'a bağlı adliyelerde mahkeme stajına devam eden stajyer avukatların, 6 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle idari izinli sayılarak, bu sürenin stajdan kabul edileceğini bildirildi.

Bu illerin nüfusuna kayıtlı bulunan ya da yakınları bu illerde ikamet eden başka şehirlerdeki stajyer avukatlar da talepleri halinde yine staj kabul edilecek 15 gün boyunca idari izinli olacak.

Ülke genelinde, belirtilen il nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan ya da bu illerde yakınları ikamet eden stajyerlerin talepleri halinde aynı şekilde idari izinli sayılmaları hususunda hassasiyet gösterilmesine ilişkin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı gönderdi.

İlgili yazı şöyle;

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-92358809-045.02-silinmesin OtomatikTarih
Konu : Deprem Nedeniyle Avukat Stajyerlerinin İdari İzinli Sayılması

DAĞITIM YERLERİNE

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak tespit edilen iki büyük deprem meydana gelmiştir. Söz konusu depremler Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Söz konusu depremler milletimizi derinden sarsmış, can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlara sebebiyet vermiştir.

Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, bölge halkı ve milletimizin gayretleri ile depremin olumsuz sonuçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasına çalışılmaktadır.

Depremin etkilediği il ve bazı mülhakat adliyelerinde meydana gelen maddi hasarlar, bu adliyelerde avukatlık stajı yapanlar ve yakınlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle avukatlık stajı açısından bazı tedbirlerin alınması zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu itibarla;

1-Depremin yoğun bir şekilde etkilerinin hissedildiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il ve mülhakat adliyeleri nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin 06.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması,

2-Yukarıda sayılan il nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan ya da bu illerde yakınları ikamet eden ülke genelindeki adliyeler nezdinde mahkeme stajına devam eden avukat stajyerlerinin talepleri halinde aynı şekilde 06.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile idari izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan sayılması,

Hususlarının Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca değerlendirilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Sevil YÜKSEL
Hâkim
Bakan a.

Genel Müdür V.
Dağıtım :
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına