Dr. Cengiz APAYDIN ( Cumhuriyet Savcısı )

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm: Ceza Hukukunun Esasları

İkinci Bölüm: Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları

Üçüncü Bölüm: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları ve İlkeleri

Dördüncü Bölüm: Doktorların Tıbbi Müdahaleden veya  Müdahalesizlikten Doğan Cezai Sorumluluğu

Beşinci Bölüm: Doktorların Görevleri Sırasında veya Görev Kapsamında İşleyebileceği Suçlar

Altıncı Bölüm: Yargıtay Kararları Işığında Tıp Hukukuna Egemen İlkeler

Yedinci Bölüm: 12.5.2022 Tarihli 7406 Sayılı Kanun'un Tıp Hukukundaki Yansımaları 

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul