11/05/2018 tarihinde 7143 Sayılı Yasanın 23.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 18 inci maddesi eklenerek SSK,Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramında bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırılmış ve bu tutarlara belirli dönemlerde kanunda değişiklik yapılarak artış yapılmaktadır.

Yeni yıl ile beraber 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7499 Sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aldığı bayram ikramiyeleri %50 artışla 3.000 liraya yükseltilmiştir.

Hayatımıza yeni girmesi nedeniyle emeklinin bayram ikramiyesinin haczedilip haczedilemeyeceği çokça sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda; 11/05/2018 tarihli 7143 Sayılı Yasanın 23.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinde “bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü bulunmaktadır.

Böylelikle sonuç olarak; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aldığı bayram ikramiyelerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinde “ bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü gereğince emekli bayram ikramiyelerinden hiçbir kesinti yapılamaz ve haczedilemez.