SORU 1: Emlak vergisinde takdir edilen arsa ve arazi birim metrekare değerleri için nasıl vergi iptal davası açılabilir ?

YANIT : 2022 -2026 yıllarına ilişkin emlak vergileri için geçerli olacak takdirlerin yapıldığını ve belediyelerin ilan koymaya mahsus yerlerinde asıl olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bu değerler muhtarlıkların ilan panolarında da asıl olduğunu biliyoruz. Emlak sahipleri tarafından takdir edilen bu değerlere karşı vergi yargısında iptal davası açmak mümkündür .Dava açma süresi ,kendilerine karar tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından tebliğ tarihi itibaren 30 gün içerisinde emlakın bulunduğu yer vergi mahkemesi nezdinde dava açılması mümkündür.

SORU 2: Takdir işlemleri haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Buna göre süre açısından bir aşım söz konusu mudur ?

YANIT: Takdir işlemleri 30.06.2021 tarihinde bitmiştir .Ancak 1 temmuzdan itibaren mali tatil devreye girmiştir , akabinde adli tatilin devreye girmiş olmasıyla dava açma süresi en son 07.09.2021 tarihine kadar dava açılması mümkün bulunmaktadır.

SORU 3: Açılacak davalarda muhattap kim olacaktır ?

Yanıt : Bu tip davalarda muhattap ilgili belediye başkanlığı, mali hizmetler müdürlüğüdür. Başka bir ifadeyle davalarda muhattap takdir kararına iştirak eden belediyedir.

SORU 4 : Açılacak davanın konusu nedir ?

YANIT : Vergi mahkemesinde açılacak davanın konusu takdir eden kararın iptali istemidir. Şu halde mahkeme takdir kararını iptal ettiği takdirde takdir komisyonu yeniden toplanarak ve yeni bir değer tespiti yapmak durumundadır. Hemen belirtilim ki bu yeniden tespit edilen değerlerin de ayrıca dava konusu edilmesi olanak dahilindedir. Ancak vergi mahkemesi kararları üzerinde yeniden takdir edilen değerlerin danıştay dan  en son karar alınıncaya kadar tatbikine devam edilir.

SORU 5 : Dava açmayanların durumu ne olacaktır ?

YANIT : Mahkeme kararları üzerine takdir komisyonlarınca tekrar verilen kararlar ile daha önce verilen kararlardan kesinleşmiş olanlar , belediye ve muhtarlıklarda ilan asmaya mahsus yerlere konulmak suretiyle 2022 yılının mayıs ayının sonuna kadar mükelleflere duyurulacaktır. Dava açmamış olanların ileride dava açma imkanları mevcuttur. Emlak sahiplerinden herhangi biri tarafından açılan dava neticesinde , değişen değerler , dava açmayan diğer emlak sahipleri için de geçerli olabilecektir.