Değişik ülkelerin meclislerinde, Türklerin Ermenilere karşı soykırım suçu işledikleri yolunda görüşmeler yapılmakta ve kasıtlı-uydurma kararlar alınmaktadır. Aslında soykırımın asıl mağduru Türklerdir. Yalnız Ermeniler değil diğer bazı milletler de Türklere karşı soykırım suçunu işlemişler ve bunun üstünü ustalıklı bir biçimde örtmüşlerdir. Yakın tarihlerde; Balkanlarda, Saray Bosna’da, Kosova’da, Sırbistan’da, Karabağ’da, Azerbaycan’da, Erzurum ve doğu illerinde, Kıbrıs’da Türklere uygulanan eylemler bunun en yakın ve en belirgin örnekleridir.

Dünyanın önde gelen tarihçileri ve bilim adamları bu gerçeği ortaya koymuşlardır.

-ABD’li tarihçi Guenter LEWY “Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin tek bir belge yoktur.”

-Hollanda’lı tarihçi Eric ZURCHER “Soykırıma ilişkin olarak Ermeniler tarafından dünyaya yayılan belgeler sahtedir.”

-İngiliz tarihci Andrew MANGO “Ermeni soykırımı büyük bir yalandır.”

-Ünlü tarihci Prof.Dr. Norman STONE “Ermeni soykırımı olmadığını söylerim ve bunu yasaklayan bir yasa varsa, bunun için hapse bile girerim.”

-ABD Başkanlık Danışmanı Bruce FEİN “Ermeniler 1. Dünya Savaşı sırasında 2 milyon Türk’ü öldürmüşlerdir. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım yalanı ile büyük bir getiri sağlamaktadırlar.”

*Av.Ahmet Erdem AKYÜZ (Ermeni Sorunu ve Türkler isimli olarak; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere dört dilde basılan kitabımızdan alınmıştır.)