Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme ile kurulabilir. Özel istihdam bürosu aracılığı ile kurulan geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Dolayısıyla ücret ödeme yükümlülüğü özel istihdam bürosuna aittir.

Holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme ile kurulan geçici iş ilişkisinde ise işçisini geçici olarak devreden işverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden geçici iş ilişkisi kapsamında işçiyi devreden işveren ile birlikte sorumludur.