T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN


Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde ilan edilmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden herhangi birine 30 TL itiraz ücreti yatırılarak alınan banka dekontu/ATM fişi ile birlikte, itiraz dilekçesini UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermek sureti ile yapılacaktır.

İtiraz süresi sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü olup, itirazlar süre sonunda toplu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek ve 5 iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilecek, ilgililere gerekli tebligatın yapılması için Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

İtiraz değerlendirmeleri sonunda sınav puanlarının kesinleşmesine müteakip, ilan edilen unvanların 3 katı oranındaki adaylar, yazılı sınav puanlarına göre, sözlü sınava girmeye hak kazanacak ve gerekli duyurular yapılacaktır.

Görevde Yükselme Sınav Sonuçları için tıklayınız 

Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları için tıklayınız

DUYURULUR.