Müstemir Yetki Taleplerinin Alınmasına İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından ilan edilen kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak;

1- Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hâkimlerden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar,

2- İdari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görev yapan başkan ve üyelerden müstemir yetkiye ilişkin talep göndermek isteyenlerin 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar,

Taleplerini ekte gösterilen yönteme uygun olarak, mutlaka UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

3- Kura ile ataması yapılan adli ve idari yargı hâkimlerinin müstemir yetkiye ilişkin taleplerini ek 1’de bulunan link üzerinden, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir.

4- Meslektaşlarımızdan doğum izni veya ücretsiz izin durumu olanlar bakımından;

a-Doğum izninde olanlar veya doğum iznine ayrılacakların mutlaka (yetki değişikliği talep edilmese dahi “Mevcut yetkinin devamı” talep türünü seçip) müstemir yetki talep formu göndererek bu durumları ile muhtemel başlama tarihlerini formun açıklama kısmında belirtmeleri,

b-Doğum veya başka bir nedenle muhtemel ücretsiz izin kullanma durumu söz konusu olanların, ücretsiz izin kullanıp kullanmayacaklarını, ücretsiz izin kullanmayı düşünenlerin kullanacakları muhtemel izin sürelerini ve başlama tarihlerini; ayrıca ücretsiz izin kullanmakta olduğu halde ücretsiz iznini sonlandırarak başlayacakların ise muhtemel başlama tarihlerini mutlaka müstemir yetki talep formunun açıklama kısmında belirtmeleri gerekmektedir.

Fiziki olarak veya belirtilen tarihlerden sonra gönderilecek müstemir yetkiye ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır.

Meslektaşlarımızın UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranından talepte bulunurken talep türünü doğru olarak seçmeleri (örneğin “Atama sonrası talep”, Müstemir yetkinin kaldırılması talebi”, “Mevcut yetkinin devamı talebi” vb.) yapılacak çalışmada önem arz etmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçimi yapılırken bu hususa dikkat etmeleri ve “Müstemir Yetki Talepleri” kısmında mutlaka yetkilendirilmek istedikleri mahkemeleri seçmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın UYAP üzerinden gönderdikleri talepleri, Müstemir Yetki Bürosuna ulaştıktan sonra, müstemir yetki talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda belirttikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Ekleri : 1) Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi

              2) Kura Kararnamesiyle Atananlara İlişkin Müstemir Yetki Talep Ekranı